นักเรียนพิษณุโลกเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นเมนูอาหารกลางวันแถมส่งสร้างขายรายได้งาม

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 18:22 น.
นักเรียนพิษณุโลกเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นเมนูอาหารกลางวันแถมส่งสร้างขายรายได้งาม
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ เมืองพิษณุโลก ส่งเสริมให้นักเรียนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดไว้รับประทานเป็นโครงการอาหารกลางวัน พร้อมส่งขายในชุมชนสร้างรายได้ดี

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก เป็นหนึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

นายเอนก ถนอมเพชรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ได้ร่วมกันเลี้ยงจิ้งหรีดพันธุ์ทองดำและพันธุ์ทองลาย ไว้เป็นอาหารกลางวันเพื่อบริโภค เนื่องจากจิ้งหรีดมีคุณค่าทางโภชนาการและมีโปรตีนสูงมาก โดยริเริ่มทดลองเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

นอกจากจะนำมารับประทานเป็นอาหารกลางวันแล้ว ยังนำมาขายในรูปแบบของสหกรณ์โรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายและส่งขายให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ ปัจจุบันผลตอบรับดีมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาขอซื้อจิ้งหรีดที่โรงเรียนเป็นจำนวนมาก

นายเอนก กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการอาหารกลางวัน ที่เราต้องทำแบบยั่งยืนโดย สพฐ.ได้สนับสนุนงบประมาณมาให้เราดำเนินการ การเลี้ยงจิ้งหรีดนี้เราส่งนักเรียนไปอบรมที่ อตก. และกลับมาดำเนินการ เป็นความโชคดีที่ อตก.สนับสนุนจิ้งหรีดพันธุ์ทองลายมาให้โรงเรียน และเราก็หาพันธุ์ทองดำมาเสริม จึงมีจิ้งหรีดทั้งพันธุ์ทองดำและทองลาย เมื่อครบอายุของการจับจึงนำมาต้มให้สุก ตากให้แห้งและแพ็คใส่ถุง จำหน่ายผ่านทางสหกรณ์ และจัดสรรให้เด็กมีรายได้เท่าไรเข้ากองทุนเท่าไร ตลาดส่งก็จะเป็นในชุมชน คุณครูบ้าง นักเรียนเอาไปจำหน่ายบ้าง ซึ่งก็หมดทุกครั้งที่จับขาย

ด.ช.จตุรชัย ขำพวง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่าว่า ในกลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดจะมีกัน 10 คน หมุนเวียนเปลี่ยนเวรกันดูแล ในตอนเช้าเอาน้ำให้จิ้งหรีด เอาอาหารให้ทั้งเช้าเย็น ระยะเวลาในการเลี้ยงทองลาย 45 วัน ทองดำ 35 วัน ก็สามารถเก็บขายได้ การเก็บก็จะเอาไปต้มน้ำและนำไปขาย ส่วนที่เหลือก็นำมาทำเป็นอาหารกลางวัน ส่งขายในกิโลกรัมละ 90-100 บาท

สำหรับวิธีเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเริ่มจากเตรียมพื้นที่ของโรงเรือน นำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จิ้งหรีดที่ซื้อมานำลงไปเพาะเลี้ยงในกระดาษลังไข่ จะให้อาหารจำพวกพืชผัก อาทิ ใบต้นรัก ยอดหญ้าแห้วหมู ฟักทอง เป็นต้น โดยวงจรของจิ้งหรีดที่มีอายุประมาณ 45 วัน จึงจะสามารถจับไปขายได้ โดยการเลี้ยงแต่ละครั้งจะสามารถจับผลผลิตขายได้ครั้งละ 300-400 กิโลกรัม ด้วยวิธีขาย ทางโรงเรียนจะนำจิ้งหรีดมาแปรรูปเพื่อให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน สะดวกในการนำไปปรุงอาหารของผู้บริโภค โดยจะการแปรรูปเป็นจิ้งหรีดต้ม หรือจิ้งหรีดทอด นักเรียนแต่ละคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกัน ทั้งฉีดน้ำให้อาหารตอนเช้า จับจิ้งหรีดออกจากกระดาษลังไข่ เตรียมต้มน้ำนำจิ้งหรีดลงไปต้มนานกว่า 30 นาที จากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำเย็นให้สะอาด ก่อนนำไปผึ่งลมให้แห้งจึงจะบรรจุลงใส่ถุง พร้อมชั่งกิโลขายให้กับลูกค้าหรือชาวบ้านในละแวกโรงเรียน ที่สั่งจองในราคากิโลกรัมละ 90-100 บาท

การเลี้ยงจิ้งหรีดนับเป็นอีกแนวทางเลือกในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน สามารถมีรายได้ระหว่างเรียน อีกทั้งยังสามารถนำไปขยายผลเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมรายได้ให้กับครอบครัว ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจิ้งหรีดยังมีตลาดรองรับได้อีกมาก นอกจากนี้จิ้งหรีดยังสามารถนำมาทำเป็นอาหารเมนูแสนอร่อยหลากหลาย เช่น ทอดมันจิ้งหรีด น้ำพริกจิ้งหรีด หรือจิ้งหรีดทอดโรยเกลือ ฯลฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต