โรคพิษสุนัขบ้าระบาดภูเก็ตกำหนดพื้นที่เร่งควบคุม

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 13:39 น.
โรคพิษสุนัขบ้าระบาดภูเก็ตกำหนดพื้นที่เร่งควบคุม
ภูเก็ต-ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ตประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้า4ตำบลถึง16ก.พ.นี้เร่งควบคุมสถานการณ์

นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต ออกประกาศ  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ข้อความว่า สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต ออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

เนื่องด้วย ปรากฏว่าในท้องที่บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีสุนัขเกิดโรคระบาด ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งโรคนี้เป็นโรคระบาดร้ายแรง อาจจะเกิดระบาดติดต่อในสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 จึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ท้องที่ภายในบริเวณต่อไปนี้ คือ จากหมู่บ้าน หรือบ้านไปทางทิศเหนือ จดบ้านเก็ตโฮ่ หมู่ที่ 7 ตำบลกระทู้ อำเภอกะทู้ไปทางทิศใต้ จดบ้านบางคณฑี หมู่ที่ 5 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองไปทางทิศตะวันออก จดบ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองไปทางทิศตะวันตก จดวัดกะรน หมู่ที่ 1 ตำบลกะรน อำเภอเมืองเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว (ชนิด) โรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

ด้าน งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลฉลอง ได้เฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลฉลอง สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลฉลองและ วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 ณ เทศบาลตำบลฉลอง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00น.สอบถามเพิ่มเติมโทร.076-383775ต่อ 26,30 หรือ 065-667-6100

ด้าน เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ประกาศให้ผู้มีสัตว์เลี้ยงนำสุนัขและแมวฉีดวัคซีนและทำหมันเพื่อป้องกันการระบาดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลราไวย์  สามารถทำหมันได้วันละไม่เกิน 35 ตัวฉีดวัคซีน ไม่จำกัด  ในวันที่ 21 มกราคม -1 กุมภาพันธ์  2562 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงบำบัดน้ำเสีย หนองน้ำในหาน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต