posttoday

ศาลอุทธรณ์ภาค9ปรับแก้โทษจำคุกแกนนำกกปส.พัทลุงขัดขวางเลือกตั้ง

16 มกราคม 2562

พัทลุง-ศาลอุทรณ์พิพากษาปรับแก้โทษจำคุกแกนนำกกปส.ขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อปี57 จำเลย9คนลุ้นคำสั่งหลังยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

พัทลุง-ศาลอุทรณ์พิพากษาปรับแก้โทษจำคุกแกนนำกกปส.ขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อปี57 จำเลย9คนลุ้นคำสั่งหลังยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

ที่ศาลจังหวัดพัทลุง ผู้พากษาได้อ่านคำพิพากษาของศาลอุทรณ์ภาค  9 คดีอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องแกนนำกลุ่มกปปส.พัทลุง ประกอบด้วย นายทวี  ภูมิสิงหราช  อดีต  สว.พัทลุง จำเลยที่ 1นายจรูญ พรรณราย จำเลยที่ 2 นายประหยัด อินทองปาน จำเลยที่ 3 นายปิติพันธุ์ จุรุพันธุ์ จำเลยที่ 4 นายปราโมทย์ เพชรดวง จำเลยที่ 5 นายดรณ์ พุ่มมาลี จำเลยที่ 6 นางโฉมพิไลบุญผลึก จำเลยที่ 7 นางวิมล  พงศ์จั่นเผือก จำเลยที่  8 นายสันติชัย ชายเกตุ จำเลยที่ 9 นายเฉลียว เกื้อสุข จำเลยที่ 10 (เสียชีวิต) และนายสุพลชัย  คงเขียว จำเลยที่ 11 ในความผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้ง เหตุเกิดระหว่างการรับสมัครการเลือกตั้งสส.พัทลุง วันที่ 25-31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 1 มกราคม 2557จนไม่สามารถสมัครสมัครรับเลือกตั้งได้

การอ่านคำพิพากษาวันนี้ สาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาปรับแก้โทษของจำเลยทั้ง 10 คน โดยพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 มีกำหนด 2 ปี  24 เดือน จำเลยที่ 2,3 มีกำหนด 2 ปี 16  เดือน จำเลยที่  4,8  มีกำหนด 1 ปี 24 เดือน จำเลยที่ 5,6,7 มีกำหนด 8  เดือน จำเลยที่ 9 มีกำหนด 16 เดือน และจำเลยที่ 11 มีกำหนด 3 ปี 16 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ทั้งนี้ในการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น ได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยทั้ง10 คน ที่เหลืออยู่ โดยวางโทษจำคุกจำเลยที่ 1,4,8  คนละ 3 ปี  จำคุกจำเลยที่ 2,3,9 คนละ 2  ปี จำคุกจำเลยที่  5,6,7 คนละ 1 ปี และจำคุกจำเลยที่ 11  จำนวน 2  ปี  พร้อมทั้งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งจำเลยที่ 1– 4,8,11 คนละ 5 ปี

ต่อมาจำเลยทั้ง 10 คน ที่มานั่งฟังการอ่านคำพิพากษา ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อศาลจังหวัดพัทลุง แต่ศาลมีคำสั่งให้ยื่นต่อศาลฏีกาเป็นผู้สั่ง ทำให้จำเลยทั้ง 10 คนถูกนำตัวไปคุมขังในเรือนจำกลางพัทลุงในตอนเย็นวันเดียวกันเพื่อรอคำสั่งจากศาลฎีกา ว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่