ไม่ใช่กิจของสงฆ์สั่งวัดสว่างโสภณยุติปล่อยงูสะเดาะเคราะห์

วันที่ 16 ม.ค. 2562 เวลา 15:04 น.
ไม่ใช่กิจของสงฆ์สั่งวัดสว่างโสภณยุติปล่อยงูสะเดาะเคราะห์
สุรินทร์-คณะกรรมการสงฆ์อำเภอปราสาทสั่งวัดสว่างโสภณยุติการปล่อยงูจงอางสะเดาะเคราะห์และให้รับผิดชอบหากชาวบ้านถูกกัด

พระครูสุพัฒนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท จ.สุรินทร์ และคณะกรรมการสงฆ์8รูป เดินทางไปที่วัดสว่างโสภณ บ้านหนองกระบือ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เพื่อสอบสวนพระครูสมุห์โบรี ธีรมุนี หรือพระอาจารย์โบรี ธีรมุนี รักษาการเจ้าอาวาสวัด วัดสว่างโสภณ ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ได้นำคณะลูกศิษย์ จำนวน 15-20 คน เข้าร่วมกันประกอบพิธีปล่อยงูภายในวัด เมื่อช่วงวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โดยพระปลัดวัชระ วชิรญา ดอกเตอร์ พระวินยาธิการ ได้สอบถามพระปิยะณัฐ ขันติโก รองรักษาการเจ้าอาวาสวัดสว่างโสภณว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการปล่อยงูเห่า งูจงอาง ตามที่เป็นข่าวตามวัน เวลา ที่สื่อมวลนำเสนอ และเผยแพร่ ผ่านโซเชียล จริงหรือไม่

พระปิยะณัฐ ยอมรับว่า เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น เป็นจริงทุกประการ และทำเป็นครั้งแรก ได้สอบถามนางแย้ม เรืองสุขสุด ผู้ใหญ่บ้านหนองกระบือว่า มีชาวบ้านได้เห็นงูเห่า และตีงูตาย ในหมู่บ้านจริงหรือไม่ นางแย้ม ยืนยันว่า เป็นจริงทุกประการ นอกจากนั้นชาวบ้านยังมีความหวาดกลัว เป็นอย่างมาก

พระอธิการประหยัด อนาลโย พระวินยาธิการ ได้ชี้แจงแก่พระลูกวัดและชาวบ้านว่า การที่จับงูมาปล่อยในบริเวณวัด โดยเฉพาะงูจงอาง เป็นการทำผิดกฎหมายอย่างชัดเจน ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะงูจงอางเป็นงู ที่มีกฎหมายห้ามไว้ เพราะงูจงอาง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองการจะทำอะไร ต้องขออนุญาต จากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และหากงู ไปทำร้าย ไปกัดชาวบ้าน ในเขตบริเวณนี้ ทางวัดต้องรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และต่อไปก็ไม่ควรกระทำห้ามกระทำอย่างเด็ดขาด

ขณะที่พระครูสุพัฒนกิจ รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท เป็นประธานกรรมการในการสอบสวน กล่าวว่า จากนี้ไป ขอให้ทางวัดได้ยุติการกระทำในลักษณะนี้ เพราะไม่ใช่กิจของพระสงฆ์ และยังเป็นการทำผิดกฎหมาย การมาสอบสวนเหตุการณ์ในวันนี้ เพื่อหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันดูแลวัดให้ดี เพื่อเกิดความสามัคคี และพัฒนาให้เจริญ วัดยังไม่มีเจ้าอาวาส ขอให้พระลูกวัด และชาวบ้านได้ช่วยดูแลวัด ให้เกิดความสงบสุข ตลอดไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต