เปิดค่ายทหารพรานชายแดนจัดวันเด็กยิ่งใหญ่

วันที่ 12 ม.ค. 2562 เวลา 21:00 น.
เปิดค่ายทหารพรานชายแดนจัดวันเด็กยิ่งใหญ่
ศรีสะเกษ-เปิดค่ายทหารพรานชายแดนจัดวันเด็กยิ่งใหญ่ขนอาวุธยุทโธปกรณ์โชว์ให้เด็กๆได้สัมผัสเป็นที่ชื่นชอบของกินของแจกจากผู้ใหญ่ใจดีมอบให้มากมายตลอดงาน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ที่ค่ายพิทักษ์อุทุมพรเขต หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกสุรกิจ กาฬเนตรผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 เปิดค่ายจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562โดยมีภาครัฐและเอกชนขนขนมและของกินรวมทั้งรางวัลต่างๆ มามอบให้กับเด็กๆและผู้ปกครอง รวมทั้งบุตรหลานของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดน ก็ได้รับความสนุกสนานรวมทั้งของขวัญในวันเด็กพิเศษนี้ด้วย

พันเอกสุรกิจ กาฬเนตรผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 เผยว่า การเปิดค่ายทหารพรานครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและปลูกฝังให้เด็กๆ รวมทั้งบุตรหลานของกำลังพลทุกคนที่มาร่วมงานสัมผัสกับเจ้าหน้าที่ทหาร และให้มีความรักชาติ รักสถาบัน พระมหากษัตริย์ และก็จะต้องร่วมกันรักษาชาติบ้านเมืองของเรา เคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครู อาจารย์ เพื่อให้เด็กทุกคนเป็นพลเมืองดีและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต