ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยปาบึกนครศรีฯ

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 16:30 น.
ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์พระราชทานถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยปาบึกนครศรีฯ
นครศรีธรรมราช-รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยปาบึกในพื้นที่นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 10ม.ค.62 ที่หอประชุมท่านครญาณวโรภาสอุทิศ หมู่ 2 ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายวัลลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี มอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีนายจำเริญ  ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตำรวจ และ ราษฎร ชาวอำเภอเมือง ร่วมพิธี

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว สรุปสถานการณ์วาตภัยและอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เกิดวาตภัยและอุทกภัยในพื้นที่  จำนวน 13 ตำบล 115 หมู่บ้าน เขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 63 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 5,865 ครัวเรือน รวม 123,226 คน  มีการจัดตั้งศูนย์อพยพ/พักพิง ผู้ประสบภัย จำนวน 3 ศูนย์ มีผู้ประสบภัย 5,300 คน

สำหรับความเสียหาย มีบ้านเสียหายบางส่วน 10,634 หลัง เสียหายทั้งหลัง 136 หลัง พื้นที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการสำรวจ โดยราษฎรได้กลับสู้ภูมิลำเนา และจะฟื้นฟูปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด หลังจากมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่หอประชุมท่านครญาณวโรภาสอุทิศ เสร็จแล้ว  จากนั้นประธาน พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบถุงยังชีพพระราชทาน ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และ3 ตำบลปากนคร จำนวน 3 ราย.

บทความแนะนำ