กระแสแต่งไปรเวทไปเรียนมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

วันที่ 09 ม.ค. 2562 เวลา 10:23 น.
กระแสแต่งไปรเวทไปเรียนมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
ชัยนาท-นักเรียนม.ปลายและอาชีวะมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแต่งไปรเวทไปเรียน ฝ่ายหนุนมองให้อิสระทางความคิด ฝ่ายค้านเห็นว่าการแต่งเครื่องแบบเหมาะกับสังคมไทย

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 จากประเด็นร้อนของวงการศึกษาเมื่อโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนทดลองใช้ระเบียบเครื่องแต่งกายใหม่ โดยอนุญาตให้นักเรียนสวมใส่เสื้อผ้าชุดปกติ หรือการแต่งแบบไปรเวท มาเรียนหนังสือได้ ทำให้เกิดกระแสตามมาทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

ที่จ.ชัยนาทเอง ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกระแสตอบรับจากน้องๆ นักเรียนทั้งระดับชั้นม.ปลายและในระดับอาชีวะที่มีทั้งสนับสนุนอยากให้โรงเรียนในต่างจังหวัดนำมาใช้บ้าง โดยเห็นว่าการให้แต่งชุดปกติมาเรียน เป็นการให้อิสระทางความคิดกับนักเรียน จะช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนได้ในระดับหนึ่ง และไม่ต้องเป็นภาระในการซื้อหาเครื่องแบบที่แต่ละคนจะต้องใช้อย่างน้อย5ชุดต่อสัปดาห์

แต่บางส่วนก็ยังเห็นว่าการแต่งเครื่องแบบเหมือนเดิมน่าจะหมาะกับสังคมไทยมากกว่า เพราะดูมีระเบียบและป้องกันบุคคลภายนอกที่แอบแฝงเข้ามาในสถานศึกษาด้วย ซึ่งถ้าทุกคนแต่งตัวด้วยชุดธรรมดาเหมือนกันหมด จะไม่รู้เลยว่าใครคือนักเรียน ใครเป็นคนนอกที่แอบเข้ามาและอาจจะเกิดปัญหาตามมาด้วยทั้งเรื่องความปลอดภัยและยาเสพติด

บทความแนะนำ