ธรรมะ 5G เรียนศาสนาให้สนุก

วันที่ 23 ธ.ค. 2561 เวลา 09:25 น.
ธรรมะ 5G เรียนศาสนาให้สนุก
เรื่อง...เมธี เมืองแก้ว 

“สติ สติ สติ ระลึกรับรู้ดำริ การจะทำสิ่งใด ไม่พลาดพลั้งไป ต้องมีสติ เย้...” เสียงเฮลั่นห้องอบรม ตามมาด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะเฮฮาตื่นเต้นภูมิใจของเด็กๆ หลังจากปรบมือกับเพื่อนๆ เพื่อประกอบเพลงสติได้อย่างถูกต้อง ถือเป็นสัญญาณเข้มข้นที่บ่งบอกว่า การเรียนรู้ธรรมะจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

“ทานคือการแบ่งปัน มีน้ำใจกันโอบอ้อมอารี ปิยวาจาคือพูดจาดี จริงใจ ไม่มีถ้อยคำหยาบคาย ส่วนอัตถจริยา ช่วยเหลือพึ่งพาทำประโยชน์กันไว้ สมานัตตาเสมอต้นเสมอปลาย เป็นกันเองได้กับทุกๆ คน” เช่นเดียวกับเพลงสังคหวัตถุ 4 (ธรรมะในการอยู่ร่วมกัน) อีกหนึ่งในเพลงธรรมะประกอบท่าทางของ “ธรรมะ 5G” ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ธรรมะแบบบูรณาการ ที่ทำให้เด็กๆ มีความสุขสนุกสนาน ผ่านสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ที่ทันสมัย และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง

กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ จดจำหัวข้อธรรมพร้อมความหมายได้อย่างรวดเร็ว เช่น เรื่องสติสัมปชัญญะ เบญจศีล เบญจธรรม อิทธิบาท พรหมวิหาร สังคหวัตถุ ฆราวาสธรรม รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นเพื่อนที่ดี เป็นศิษย์ที่ดี เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นสาวกที่ดีของศาสนา

หลักสูตร “ธรรมะ 5G” เกิดขึ้นโดยทีมวิทยากร “ครูแว่นดำ พี่ธรรมะ” นำโดย ชาตรี บุญมี ครูผู้พิการทางการมองเห็น และภูวดล ชมช่วยธานี แห่งโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง ร่วมกับทีมงานศิษย์เก่าจากโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง จำนวน 5 คน ซึ่งต่างเคยร่วมงานเป็นวิทยากรอบรมเยาวชนกันมาตั้งแต่ปี 2549 รวมระยะเวลาถึง 12 ปี กว่า 250 กิจกรรม กระทั่งต่อมาจึงมีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมธรรมะให้ทันสมัย และเข้าถึงเด็กๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้เท่าทันกับการมาของโลกยุค 5จี

ที่ผ่านมาทีมงานได้ทำกิจกรรมในหลายโรงเรียนแล้ว ทั้งใน จ.ตรัง และต่างจังหวัด

ด.ญ.ปรียาดา ศรัทธานนท์ นักเรียนชั้น ป.4 หนึ่งในเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม บอกว่า ตอนแรกคิดว่าการอบรมธรรมะ คงจะเป็นการนั่งสวดมนต์ นั่งสมาธิ แต่เมื่อครูแว่นดำ พี่ธรรมะ และทีมวิทยากร ปรากฏตัว จึงรู้ว่าไม่ใช่ เพราะเต็มไปด้วยเพลงธรรมะ มุขตลก และกิจกรรมที่สนุกสนาน

ด.ช.กฤษณพงษ์ กอบกิจ นักเรียนชั้น ป.5 บอกว่า การเรียนธรรมะผ่านบทเพลง และกิจกรรมประกอบท่าทาง ทำให้เกิดความสนุกสนานและจดจำหัวข้อธรรมได้ง่ายขึ้น

ขณะที่ ด.ช.ยุติวิชญ์ จำปา นักเรียนชั้น ป.6 ยอมรับว่า ธรรมะ 5G ทำให้เปลี่ยนความคิดว่า การเรียนธรรมะไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป รู้สึกสนุก และเรียนรู้ธรรมะได้ง่ายขึ้น จำง่ายขึ้น เข้าใจมากขึ้น

ด้าน ภาวินี ทั่งจันทร์แดง ผู้จัดการโรงเรียนปัญญาวิทย์ หนึ่งในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม บอกว่า หลักสูตร “ธรรมะ 5G” สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการเรียนธรรมะด้วยกิจกรรมบูรณาการที่ทำให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนาน หรือเป็นการเรียนแบบธรรมชาติ นอกจากนั้น ยังทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้และซึมซับหลักธรรมต่างๆ แล้วนำไปใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตได้

ขณะที่ สยามพัชร์ ทิพสอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง ซึ่งให้การสนับสนุนโครงการนี้ในด้านงบประมาณ วิเคราะห์ว่า “ธรรมะ 5G” เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ธรรมะที่มีความสมบูรณ์มาก เด็กๆ เรียนรู้ธรรมะผ่านเพลงและกิจกรรมประกอบท่าทาง ใช้จิตกายสัมพันธ์นั้นจะก่อให้เกิดปัญญา สร้างสมาธิ

ดังนั้น จงเป็นไปตามแนวทางของชาตรี บุญมี หรือ “ครูแว่นดำ” และทีมงาน ที่ต้องการสอนธรรมะให้เป็นเรื่องสนุกตามธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กๆ เพราะเมื่อพวกเขาชอบ ก็จะเปิดใจให้ธรรมะ ทำให้สามารถเรียนรู้หลักธรรมที่ยากขึ้นได้ง่าย อีกทั้งในยุคที่สังคมเต็มไปด้วยภัยรอบตัวนั้น ธรรมะนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในการเป็นเกราะป้องกันความชั่วร้ายและเป็นเข็มทิศ เพื่อให้เด็กๆ เลือกเดินไปในเส้นทางที่ถูกที่ควร เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีคุณค่า รวมทั้งนำพาตนเองและสังคมให้ข้ามพ้นวิกฤตสู่สันติสุขที่แท้จริงได้

บทความแนะนำ