อธิบดีสถ.ย้ำขอให้นายกอบจ.ทั่วประเทศเป็นกลางทางการเมือง

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 15:00 น.
อธิบดีสถ.ย้ำขอให้นายกอบจ.ทั่วประเทศเป็นกลางทางการเมือง
อธิบดีสถ.ขอความร่วมมือนายกอบจ.ทั่วประเทศเป็นกลางทางการเมือง อย่าใช้งานข้าราชการท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ทางการเมือง ถือว่าผิดวินัย

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษ "การขับเคลื่อนบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผวจ.ระนอง และนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 จังหวัดภาคใต้ และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วม ณ โรงแรมทินิดีระนอง จ.ระนอง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวถึงการบริหารงบประมาณในด้านการของบประมาณเพื่อการบริหารหรือพัฒนาว่า จำเป็นต้องมีกรอบ มีนโยบาย มีการวางแผนที่ดีสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ต่างๆ หรือแผนงานต่างๆ โดยคำนึงถึงบริบท บทบาทหน้าที่ ภารกิจที่รับผิดชอบ และความต้องการของพประชาชน โดย สถ. จะเป็นอีกหนึ่งที่ปรึกษาได้ตลอดเวลา

สำหรับ อีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญก็คือ การช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยขอให้ช่วยจัดทำ และเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง หรือปรับปรุงถนนที่ใช้ส่วนผสมของยางพาราด้วย นอกจากนี้ โครงการที่เกี่ยวกับยางพารา อาจจะไม่ใช่แค่นำมาเป็นส่วนประกอบในการทำถนนเท่านั้น ยังสามารถนำมาร่วมในโครงการอย่างอื่นได้ เช่น ทำสนามเด็กเล่น สนามกีฬาได้อีกด้วย ก็ขอให้ อปท. ให้ความสำคัญกับโครงการที่ใช้ยางพาราเป็นลำดับแรก เพื่อสร้างความมั่นใจว่า อปท. มีความต้องการใช้ยางพาราในโครงการต่างๆ ของ อปท.ด้วย

นายสุทธิพงษ์ ได้ฝากถึงผู้บริหาร อปท. ด้วยว่า ในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ก็ขอให้ทุกคนมีความเป็นกลางทางการเมืองในฐานะนายก อบจ. ส่วนในฐานะส่วนตัวก็เป็นเสรีภาพทางการเมือง และสำหรับข้าราชการสังกัด อบจ. ก็ขอให้นายก อบจ. เห็นใจ อย่าใช้งานในทางการเมือง เพราะจะทำให้ข้าราชการมีความผิดทางกฎหมาย หรือผิดวินัยข้าราชการได้นั่นเอง