น้ำท่วมนครสวรรค์โรคกัดเท้าพุ่ง3,049ราย

วันที่ 28 ต.ค. 2553 เวลา 21:39 น.
น้ำท่วมนครสวรรค์ทำประชาชนเป็นโรคน้ำกัดเท้าพุ่ง 3,049ราย ด้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์เร่งแจกยาชุดสองหลังขาดแคลนช่วงน้ำท่วมหนัก

นายบัวเรศ  ศรีประทักษ์  นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์ขาดแคลนยารักษาโรคน้ำกัดเท้าไประยะหนึ่ง  เนื่องจากว่ายาได้ถูกใช้ไปในช่วงน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งในขณะนี้ยาได้ทยอยมายังจังหวัดนครสวรรค์และพร้อมให้บริการแก่ประชาชนที่เดือดร้อนแล้ว  

สำหรับโรคที่พบมากในช่วงน้ำท่วมของจังหวัดนครสวรรค์ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นโรคน้ำกัดเท้า  เนื่องจากประชาชนหลีกเลี่ยงน้ำไม่ได้   เพราะเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังนานและเป็นบริเวณกว้าง  ซึ่งเบื้องต้นขอให้ประชาชนดูแลป้องกันตนเองโดยการล้างเท้าให้สะอาดแล้วใช้ผ้าเช็ดให้แห้งสนิทก็จะสามารถป้องกันโรคนี้ได้ 

เบื้องต้นในขณะนี้จังหวัดนครสวรรค์พบผู้ป่วยโรคน้ำกัดเท้าแล้วจำนวน 3,049 ราย  และระบาดมากที่สุดใน 3 อำเภอคือ อ.เมือง  อ.พยุหะคีรี  และอ.โกรกพระ  ส่วนโรคอื่นเช่นท้องร่วงและตาแดงยังไม่พบการระบาดในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์