พบข้าวสายพันธุ์ชั้นดีกินแล้วไม่เป็นเบาหวานความดันลดเสี่ยงมะเร็งหลอดเลือดหัวใจ

วันที่ 01 ธ.ค. 2561 เวลา 18:07 น.
พบข้าวสายพันธุ์ชั้นดีกินแล้วไม่เป็นเบาหวานความดันลดเสี่ยงมะเร็งหลอดเลือดหัวใจ
อุบลราชธานี-ศูนย์วิจัยข้าวพบพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นบ้าน"หอมแดงแสงแรก"รับประทานแล้วไม่เป็นเบาหวานความดันลดอัตราเสี่ยงมะเร็งหลอดเลือดโรคหัวใจกลิ่นหอมเหมือนลาเวนเดอร์

ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานีได้วิจัยพันธุ์ข้าวเหนียวพื้นเมืองชื่อว่า""หอมแดงแสงแรก"พบว่ามีสารอนุมูลอิสระถึง 20  ชนิด รับประทานแล้วไม่เป็นโรคเบาหวาน และโรคความดัน ช่วยลดอัตราการเกิดของโรคมะเร็งความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ  โรคความจำเสื่อม  ไขข้ออักเสบและชะลอไม่ให้แก่ก่อนวัยอันควร

ดร.พันณ์ชิตา เวชสาร นักวิชาการชำนาญการ  ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า ผลการวิจัยพบคุณค่าทางสารอาหารหลายชนิดที่อยู่ในพันธุ์ข้าวนี้และสูงกว่าพันธ์อื่นๆ เมื่อหุงสุกจะพบว่ามีการเพิ่มของดัชนีน้ำตาลกลูโคสที่ต่ำกว่าข้าวขาวพันธุ์ทั่วไป วัดได้10.60  กรัมต่อข้าว 100  กรัม และหลังจากที่รับประทานเข้าไป 120นาที ค่าน้ำตาลกลูโคสจะลดลงเหลือเพียง 8.59  กรัมต่อข้าว 100  กรัม  ส่งผลให้ข้าวพื้นเมืองพันธ์นี้มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าข้าวทุกพันธุ์  ผู้บริโภคสามารถจะรับประทานได้ทุกวัน  เหมาะกับการสนับสนุนให้ทุกครัวเรือนหุ่งรับประทานเป็นประจำทุกวันเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานหรือน้ำตาลในเลือดสูงในอนาคต

นอกจากนี้ยังพบสารอนุมูลอิสระที่อยู่ในข้าวถึง20ชนิด   ได้แก่ สารทองแดง ธาตุเหล็ก เบต้าโคโรทีน  วิตามินอี  ลูทีน  ซึ่งล้วนแต่เป็นสารแอนติออกซิแดนต์ขจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกายช่วยลดอัตราการเกิดของโรคมะเร็ง  ลดอัตราความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจ โรคความจำเสื่อมไขข้ออักเสบและชะลอไม่ให้แก่ก่อนวัยอันควร

นางพยอม  ตระการจันทร์  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมแสงแรก กล่าวว่าครอบครัวปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์นี้เพื่อรับประทานในครอบครัว  ทำให้สุขภาพของคนในบ้านไม่มีโรคภัย ไม่เป็นทั้งโรคเบาหวานหรือความดัน  ซึ่งครอบครัวของตนไม่เป็นโรคเหล่านี้  ในฤดูการผลิตปีหน้านี้จะมีการขยายพื้นที่ในการปลูกเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีราคาดี  และข้าวพันธ์นี้เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  การเก็บเกี่ยวให้ผลผลิตสูงกว่า  อยากจะให้เกษตรกรได้มีการปลูกข้าวพันธุ์นี้เพราะได้ราคาดีกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ