พัทลุงสิ้นพระดีผู้สร้างโรงเรียนพระพุทธศาสนาที่มีนักเรียนมากที่สุดในพื้นที่

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 18:35 น.
พัทลุงสิ้นพระดีผู้สร้างโรงเรียนพระพุทธศาสนาที่มีนักเรียนมากที่สุดในพื้นที่
พัทลุง-ข้าราชการพ่อค้าประชาชน  ร่วมสรงน้ำศพพระมหามงคล เจ้าอาวาสวัดเขาวงก์ ผู้สร้างโรงเรียนพระพุทธศาสนาที่มีนักเรียนมากที่สุดในพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 ที่ศาลาการเปรียญวัดเขาวงก็ หมู่ที่ 2 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง  นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอกงหรา จ.พัทลุง  พร้อมด้วยข้าราชการนักเรียนนึกศึกษา พ่อค้าประชาชน พระภิกษุสามเณรในจังหวัดพัทลุง ประมาณ 2,000 คน ได้ร่วมพิธีสรงน้ำศพอาจารย์พระมหามงคล โกสัลโล ( หลวงนัด) เจ้าอาวาสวัดเขาวงก์ ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา สิริอายุ 75 ปี จำนวน 55 พรรษา

พระมหามงคล โกสัสโล หรือพระมหานัด เป็นพระที่ประชาชนชาวจ.พัทลุงให้ความเคารพนับถือหลังบวชเป็นพระที่วัดเขาวงก์เมื่อปี พ.ศ.2507 ก็ประจำพรรษาอยู่ที่วัดได้ 2 พรรษา แล้วเดินทางออกไปเรียนในตัวเมืองพัทลุง และศึกษาต่อที่กรุงเทพมหานคร จำพรรษาอยู่ที่วัดราชสิทธิ์ธาราม เป็นเวลา 30 ปี ได้วิทยฐานะ ปร.7 นธ.เอก

ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ประชาชนชาวอำเภอกงหรา ได้นิมนต์ให้พระมหามงคล กลับมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเขาวงก์ และใช้งบประมาณสร้างอาคารโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จำนวน 5 ล้านบาท และเปิดสอนนักเรียนต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปี

ปัจจุบันมีนักเรียนอยู่ในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเขาวงก์จำนวน 250 คน เป็นโรงเรียนพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์  ที่มีนักเรียนมากที่สุดในจังหวัดพัทลุง.