2ว่าที่ผู้สมัครสส.ตรังสะท้อนปัญหายาง-ปาล์มราคาตกชาวบ้านอยู่ไม่ได้

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 15:23 น.
2ว่าที่ผู้สมัครสส.ตรังสะท้อนปัญหายาง-ปาล์มราคาตกชาวบ้านอยู่ไม่ได้
ตรัง-2ผู้ว่าที่ผู้สมัครสส.2พรรคเมือง แนะแก้ราคายาง-ปาล์มตกรัฐบาลคสช.ต้องแปรรูปสินค้าหาตลาดรองรับเผยชาวบ้านกำลังเดือดร้อนหนัก

ผศ.ดร.จิโรจน์ พีระเกียรติขจร ว่าที่ผู้สมัครสส.ตรัง เขต 1 พรรคภูมิใจไทยตรัง กล่าวว่า นับตั้งแต่ได้ลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านสิ่งที่ทุกคนอยากให้ช่วยเหลือคือ"ปัญหาการทำกิน"เนื่องจากยางพารา และปาล์มน้ำมัน มีราคาตกต่ำลงทั้งหมด ปัญหายางพารา ต้องมีแนวทางการแก้ไข ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน "การใช้วิธีแก้โดยฉีดยาทีละเข็ม"หรือนำเงินมาช่วยเหลือเป็นครั้งคราวกลับเป็นการเลี้ยงปัญหามากกว่าเหมือนกับหมอที่เลี้ยงไข้วันต่อวัน แต่รัฐบาลต้องหันมาช่วยเหลือเรื่องการแปรรูป หรือการหาตลาด  เช่น แปรรูปยางพาราอย่างไรให้เป็นอย่างอื่นๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ แบริเออร์ หมวกครอบแผ่นพื้น ตัวหนอน  แต่ต้องมีหน่วยงานที่วิจัย วิเคราะห์ และทำมาตรฐาน มอก. เพื่อที่ผลิตแล้วหน่วยงานภาครัฐสามารถซื้อไปใช้ได้

ขณะที่ นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ อดีตสส.ตรัง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า  รัฐบาล คสช. เป็นยุคที่ราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำที่สุด จนเกษตรกรอยู่ไม่ได้  ซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ ต้องระบายสต็อกน้ำมันปาล์ม ซึ่งเกินอยู่ประมาณ 3-4 แสนตันออกไป  โดยวิธีการนี้จะค่อยๆ ลดน้ำมันปาล์มจนถึงปริมาณที่พอดี และช่วยฉุดราคาขึ้นแต่การนำน้ำมันปาล์มมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า ก็ควรดำเนินการที่จังหวัดกระบี่ เพราะมีโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานความร้อนอยู่แล้ว และโรงงานน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่ก็อยู่ในบริเวณนี้ รวมทั้งจังหวัดตรัง  พร้อมทั้งขอตำหนิว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง บางพรรคที่สนับสนุนรัฐบาล ซึ่งกำลังหาเสียงโดยใช้วิธีการเมืองแบบน้ำเน่า เช่น เกณฑ์คนในหมู่บ้านมาเลี้ยง  เพราะไม่ใช่แนวทางปฏิรูปการเมือง แต่กลับถอยหลังเข้าคลองมากกว่า.