กาฬสินธุ์ติดเทือกเขาภูพานอากาศหนาวเย็นนักเรียนได้รับผลกระทบ

วันที่ 28 พ.ย. 2561 เวลา 09:44 น.
กาฬสินธุ์ติดเทือกเขาภูพานอากาศหนาวเย็นนักเรียนได้รับผลกระทบ
กาฬสินธุ์ติดเทือกเขาภูพานอากาศหนาวเย็นนักเรียนได้รับผลกระทบกาฬสินธุ์-เทือกเขาภูพานอากาศหนาวเย็นนักเรียนไม่มีเสื้อกันหนาวสวมใส่ คุณครูพาไปออกกำลังแก้ปัญหาหนาวจนสั่น    จากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์พบว่าอากาศยังคงหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกลงมาประมาณร้อยละ10ของพื้นที่ อุณหภูมิพื้นราบต่ำสุดประมาณ 18 องศาเซลเซียส ส่วนยอดภูอุณหภูประมาณ 16 องศาเซลเซียส ซึ่งสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงในช่วงนี้ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนในหลายพื้นที่ต้องสวมเสื้อกันหนาวมาเข้าเรียน    ที่โรงเรียนโรงเรียนกุดสิมวิทยาสารและโรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งอยู่ติดกับเทือกเขาภูพาน พบว่าในช่วงเช้านักเรียนต่างสวมเสื้อกันหนาวมาเข้าแถวหน้าเสาธงและพบว่ายังมีนักเรียนอีกหลายรายขาดแคลนเสื้อกันหนาว ทำให้นักเรียนไม่มีเสื้อกันหนาวสวมใส่มาโรงเรียน ซึ่งทางคุณครูได้พานักเรียนทำกิจกรรมเพื่อสร้างความอบอุ่นก่อนพานักเรียนเข้าห้องเรียน เพราะหากไม่พานักเรียนทำกิจกรรมสร้างความอบอุ่นก่อนเข้าเรียน นักเรียนก็จะมีอาการหนาวสั่นโดยเฉพาะนักเรียนที่ไม่มีเสื้อกันหนาวมาโรงเรียน อาจจะเกิดปัญหาเรื่องสุขภาพตามมา.