หมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิทนเหม็นน้ำเน่ามานาน10ปีได้รับการแก้ไขแล้ว

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 15:07 น.
หมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิทนเหม็นน้ำเน่ามานาน10ปีได้รับการแก้ไขแล้ว
พัทยา-เมืองพัทยาส่งเจ้าหน้าที่ขุดลอกคลองระบายน้ำในหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิหลังชาวบ้านทนกลิ่นเหม็นน้ำเน่าเสียมานานกว่า10ปี

เมื่อวันที่ 16พ.ย.61 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวย การสำนักช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศกิจเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาของร้องเรียนภายในหมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิ หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าต้องประสบกับปัญหาน้ำน้ำเสียและเศษอาหาร จากตลาดการเคหะเทพประสิทธิ ที่พบว่ามีการต่อเชื่อมท่อระบายน้ำเมืองพัทยาแต่เมื่อเกิดปัญหาฝนตกจะมีปริมาณน้ำเสีย ที่ผสมกับไขมันอาหาร และเศษอาหารจากร้านค้าไหลเอ่อล้นออกมาเจิ่งนองบนผิวจราจรในเขตชุมชน ส่งสร้างกลิ่นเหม็นเน่า ส่งผลกระทบกับสุขภาพประชาชนเป็นอย่างมาก โดยมี นายธัชพงศ์ คิตวานิช ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเมืองพัฒนา จำกัด มารับฟังปัญหาและตอบปัญหาที่เกิดขึ้น

น.ส.จิรวรรณ ปัทมะทิน ชาวบ้านที่พักอาศัยในหมู่บ้าน เล่าถึงสภาพปัญหาว่าอยู่อาศัยในหมู่บ้านเคหะมานานกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาไม่เคยประสบปัญหาน้ำเสียและเศษอาหารเอ่อล้นมาบริเวณผิวจราจร แต่เมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่ทางตลาดการเคหะได้มีการขุดท่อระบายน้ำเสีย เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำของหมู่บ้าน ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังตลาด ทำให้เวลาฝนตกหนักท่อระบายน้ำที่มีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำที่ไหลมาเป็นจำนวนมากได้ ประกอบกับน้ำที่ไหลเอ่อล้นออกมา มีลักษณะเป็นไขมัน และมีเศษอาหารปะปนออกมาเป็นจำนวนมา โดยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ สร้างความเดือนร้อนให้กับชาวบ้านในละแวกดังกล่าว จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวและหน่วยงานที่รับผิดชอบหาทางแก้ไข

นายธัชพงศ์ คิตวานิช ผู้จัดการทั่วไปบริษัทเมืองพัฒนาจำกัด กล่าวว่า สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นในฐานะตัวแทนตลาดยอมรับว่าเป็นเรื่องจริง กรณีเรื่องของน้ำเสียที่ไหลลงมาพร้อมเศษอาหาร ทั้งนี้เพราะปัญหาเกิดจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเป็นจำนวนมาก ทำให้บ่อดักไขมันที่ทางตลาดได้จัดทำไว้ ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำเหล่านี้ได้ แม้ที่ผ่านมาทางตลาดจะมีการควบคุมไม่ให้ผู้ประกอบการทิ้งเศษอาหารลงในท่อระบายน้ำก็ตาม แต่ก็ยังคงมีผู้ค้าบางรายที่ฝ่าฝืน หลังจากนี้ทางตลาดก็จะมีการกำชับผู้ค้าอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นอีกกับชาวบ้าน พร้อมกับจะทำการขยายบ่อดักไขมัน การปิดกำแพงรั้วเพื่อป้องกันน้่ำหลากจากตลาดเข้าสู่ชุมชน และการจัดทำบ่อพักน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันปริมาณน้ำที่มีเป็นจำนวนมากด้วย แต่ก็คงต้องให้เมืองพัทยาวางแผนในการแก้ไขระบบระบายน้ำในหมู่บ้านเนื่องจากท่อระบายมีขนาดเล็กคงไม่สามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมด

ด้านนายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบริเวณท่อระบายน้ำของหมู่บ้านนั้นมีขนาดเล็กจึงทำให้เวลาฝนตกหนักน้ำจึงระบายไม่ทัน ทำให้น้ำเอ่อล้นมายังผิวถนนและชุมชน อีกทั้งบริเวณภายในท่อระบายน้ำยังพบมีคราบไขมันและเศษอาหารจากตลาดที่ล้นมาจากถังดักไขมัน ทำให้เกิดการสะสมของไขมันจำนวนมากและไปขวางทางระบายน้ำ จน สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ในหมู่ บ้านการเคหะเทพประสิทธิ์ ซึ่งการจาการพูดคุยกับผู้ดูแลของตลาดนั้นก็ยืนยันว่าพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาให้ ส่วนปัญหาการจราจรที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าทั้งในส่วนของผู้ค้าและผู้บริโภค มักนำรถสัญจรผ่านเข้ามาในทางของหมูบ้านจนทำให้เกิดการติดขัด และมีการจอดรถไม่เป็นระเบียบนั้น  ทางตลาดก็รับปากว่าจะมีการจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกต่อไป

อย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนั้นเมืองพัทยาจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้โดยสะดวก เนื่องจากท่อระบายน้ำของหมู่บ้านมีขนาดเพียง 40 เซนติเมตรเท่านั้น ทำให้การระบายน้ำเวลาฝนตกหนักไม่สามารถระบายได้ทันเวลา ขณะที่ปัจจุบันทางหมู่บ้านได้ยกถนนให้เป็นทางสาธารณะแล้วซึ่งกรณีนี้ในระยะยาวทางเมืองพัทยาจะได้จัดทำแผนเสนอของบประมาณจากสภาเมืองพัทยา ในการดำเนินการจัดสร้างบ่อสูบนำจำนวน 2 บ่อ ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว เมตร ลึก 3.5 เมตร พร้อมติดตั้งปั๊ม จำนวน 2 ปั๊ม และขยายท่อระบายน้ำขนาด 60-80 เซนติเมตร รวมถึงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นถนนที่หมู่บ้านการเคหะเทพประสิทธิได้ยกให้เป็นถนนสาธารณะของเมืองพัทยาไปแล้ว ด้วยงบประมาณ 32 ล้านบาทต่อไป