ผอ.โรงเรียนสาแจงออกกฎเรื่องเสื้อหนาวเพื่อความเป็นระเบียบ ชี้ใช้ปฏิบัติมานานแล้ว

วันที่ 14 พ.ย. 2561 เวลา 15:16 น.
ผอ.โรงเรียนสาแจงออกกฎเรื่องเสื้อหนาวเพื่อความเป็นระเบียบ ชี้ใช้ปฏิบัติมานานแล้ว
ผอ.โรงเรียนสาแจงกฎเรื่องเสื้อกันหนาว ผู้ปกครองให้ความเห็นชอบแล้ว เป็นระเบียบที่ปฏิบัติมานาน เพื่อไม่ให้เด็กแข่งขันด้านการแต่งกายจนเกินความเหมาะสม

จากกรณีดัง ประกาศโรงเรียนสา โรงเรียนประจำอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีประกาศให้นักเรียนสวมใส่เสื้อกันหนาวของโรงเรียนเท่านั้น ซึ่งต่อมาได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณือย่างกว้างขวางบนสังคมออนไลน์ ก่อนที่โรงเรียนจะออกประกาศยกเลิกกฎระเบียบดังกล่าว

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 พ.ย. นายสมเพชร งามธุระ ผู้อำนวยการโรงเรียนสา เปิดเผยว่า ประกาศสั่งดังกล่าวเป็นการเห็นชอบผ่านประชุมของโรงเรียนและสมาคมผู้ปกครอง ทั้งนี้เป็นกฎระเบียบที่ปฏิบัติกันมานานและโรงเรียนอื่นๆปฏิบัติเช่นนี้เหมือนกัน. เพื่อความเป็นระเบียบ ไม่แข่งขันด้านการแต่งกายจนเกินเหมาะสม โดยมีกการจัดหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียนในราคา 400 บาท ในคุณภาพเสื้อที่กันหนาวได้ในระดับดี

อย่างไรก็ตามหลังมีกระแสออกมาไม่เห็นด้วยทางโรงเรียนได้ยกเลิกประกาศดังกล่าว โดยไม่มีการบังคับและไม่ได้ห้ามการสวมเสื้อกันหนาวอื่นๆ แต่ให้นักเรียนใช้ดุลพินิจตัวเองในการเลือกสวมใส่

ด้าน นายธีรพงษ์ แก้วจำปา ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยที่ทางนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนสา นั้นรู้สึกเสียใจโดยกฎระเบียบดังกล่าวเป็นกฎของโรงเรียน แต่ที่เสียใจคือ เมื่อสื่อโซเซียลมีเดีย ตีความออกไปแบบผิดๆนั้น ทำให้กระทบถึงชื่อเสียงโรงเรียน และ กระทบกับนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนด้วย โดยทางนักเรียนโรงเรียนสา ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ นี้มาตั้งแต่เข้าเรียน แต่การที่สื่อโซเชียลออกไปแบบไม่เข้าใจ หรือตีความหมายผิดนั้น ทำให้เกิดเสียชื่อเสียงเกิดขึ้น