ชลประทานยันแผ่นดินไหวเขื่อนแม่งัดฯ ไม่กระทบตัวเขื่อน

  • วันที่ 26 ต.ค. 2561 เวลา 13:56 น.

ชลประทานยันแผ่นดินไหวเขื่อนแม่งัดฯ ไม่กระทบตัวเขื่อน

กรมชลประทาน ยืนยันเขื่อนแม่งัดฯ จ.เชียงใหม่ ยังมั่นคงและแข็งแรงดี หลังเกิดแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเขื่อน

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 61 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เวลา 14:20 น. และ ครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 14:36 น. วัดขนาดได้ 2.4 ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก 5 กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยการอ่านค่าวัดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจากเครื่องมือวัดความปลอดภัยเขื่อนของกรมชลประทาน เบื้องต้นในพื้นที่อำเภอแม่แตง ยังไม่ได้รับรายงานความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนและยังไม่มีรายงานความเสียหายในพื้นที่

ภายหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว ดร.สุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ได้ทำการตรวจสอบสภาพเขื่อนทางกายภาพเบื้องต้น ทั้งตัวเขื่อนตลอดแนวสันเขื่อนระยะทาง 2 กิโลเมตร และแนวด้านท้าย ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด ตัวเขื่อนยังอยู่ในสภาพปกติ รวมถึงการซึมผ่านตัวเขื่อนและฐานรากยังคงเป็นปกติ

ทั้งนี้ เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่อยู่ในการดูแลของกรมชลประทาน นั้น ขอยืนยันว่ามีความปลอดภัย มั่นคงแข็งแรงทุกแห่ง เนื่องจากออกแบบตามหลักวิชาการ ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ

นอกจากนี้ กรมชลประทาน โดยส่วนความปลอดภัยเขื่อน ยังได้ทําการตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงของตัวเขื่อนทุกแห่งอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดทั้งปี แม้ในยามปกติที่ไม่มีภัยพิบัติใดๆ ก็ตาม จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียง มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนในประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ