ทั่วไทยวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5

วันที่ 23 ต.ค. 2561 เวลา 13:50 น.
ทั่วไทยวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่5
ทุกทิศทั่วไทยร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 โดยพร้อมเพียงกัน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 23 ต.ค.61 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ 57 รูป และประกอบพิธีรวางพวงมาลาถวายราชสดุดี ต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่านที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง

พิษณุโลก

พิษณุโลก

ที่จ.กาญจนบุรี เวลา 08.39 น.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และนำนายจีระเกียรติ ผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จากนั้นส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมวางพวงมาลาฯ จนเสร็จสิ้นพิธี

กาญจนบุรี

ที่จ.สกลนคร ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาชนชาวจังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิยัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี

สกลนคร

สกลนคร

ที่จ.พะเยา นายณรงค์ศักดิ์   โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนชาวจังหวัดพะเยา กว่า 500 คน ประกอบพิธีถวายพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่  5 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หรือ “วันปิยมหาราช”  ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย 

พะเยา

พะเยา

ที่จ.นครราชสีมา บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล พระสงฆ์ 57 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราชจากนั้นผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สนามหน้าศาลากลางจังหวัด  นอกจากนี้ในเวลา 19.00 น จะมีพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา แต่งกายด้วยโทนสีชมพู มาร่วมในพิธีดังกล่าวเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ที่จ.กาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร จำนวน 57 รูป บำเพ็ญกุศลเนื่องใรวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยประชาชนได้สวมเสื้อสีชมพูร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกันเป็นจำนวนมาก

กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์