ผู้รับเหมารื้อทาวเวอร์เครนคร่อมถนนเล็งใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่เกิดความเสี่ยง

วันที่ 20 ต.ค. 2561 เวลา 19:53 น.
ผู้รับเหมารื้อทาวเวอร์เครนคร่อมถนนเล็งใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่เกิดความเสี่ยง
นครศรีธรรมราช -บริษัทผู้รับเหมายอมรื้อถอนทาวเวอร์เครนเล็งหาอุปกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความหวาดเสียวกับชาวบ้านและให้เป็นไปตามพรบ.ควบคุมอาคาร

กรณีประชาชนร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงความเสี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งทาวเวอร์เครนในโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครศรีธรรมราช คร่อมไปบนถนนราชดำเนินหน้าวัดท้าวโคตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนเข้าดำเนินการก่อสร้าง การติดตั้งเครนก่อให้เกิดความหวาดกลัวกับผู้ใช้ถนนอย่างมากนั้น

ตั้งแต่ช่วงสายของวันที่ 20 ต.ค.61 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคยูเอ คอนสตรัคชั่น ซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ได้เข้าดำเนินการรื้อถอนทาวเวอร์เครนออกจากพื้นที่แล้ว โดยใช้รถเครนปั้นจั่นยกรื้อถอน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเย็นของเดียวกันนี้ หลังจากนั้นจะมีการใช้อุปกรณ์อื่นที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนที่ต้องใช้ถนนราชดำเนิน และให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคาร

สำหรับโครงการนี้เป็นการก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยของโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตร โดยทันตแพทย์หญิงพัชรี กัมพลานนท์ อดีตทันตแพทย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้บริจาคที่ดินมูลค่ากว่า 30 ล้านบาทให้เป็นสาธารณสมบัติ สำหรับส่งเสริมการศึกษาของเด็กปฐมวัยเป็นการเฉพาะ โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ใช้งบประมาณ 23 ล้านบาทเศษก่อสร้างอาคารขึ้นโดยผู้รับเหมาใช้ทาวเวอร์เครนขนาดใหญ่ติดตั้งริมบาทวิถีคร่อมถนน

ต่อมามีการร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุเมธ ช้างชนะ ปลัดอำเภอเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด ประสานงานแก้ปัญหาจนเอกชนยอมรื้อถอนออกไป