ชาวบ้านรวมตัวประชาพิจารณ์ไม่เอาโรงขยะไฟฟ้าเข้าพื้นที่เด็ดขาด

วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 10:56 น.
ชาวบ้านรวมตัวประชาพิจารณ์ไม่เอาโรงขยะไฟฟ้าเข้าพื้นที่เด็ดขาด
นครราชสีมา-ชาวบ้านรวมตัวร่วมทำประชาพิจารณ์โดยมีมติร่วมกันจะคัดค้านถึงที่สุดไม่ให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในอ.บัวใหญ่

กรณีชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่และชาวบ้านในตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รวมตัวคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งจะมีการก่อสร้างใกล้แห่ลงชุมชน ห่างจากวัดป่าดอนหันกุดจอกและหมู่บ้านดอนหัน ตำบลกุดจอก อ.บัวใหญ่ ประมาณ 500 เมตร ซึ่งโรงงานไฟฟ้าขยะแห่งนี้จะเป็นที่รองรับปริมาณขยะจากพื้นที่ 41 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรอบอำเภอบัวใหญ่มีกำลังการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 10 เมกกะวัตต์

ล่าสุดนายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ เกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ขยายวงกว้างออกไปจึงได้สั่งให้บริษัทเอกชนที่จะเข้ามาทำการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหยุดดำเนินการไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

เมื่อวันที่ 17ต.ค.61 ที่ลานปฏิบัติธรรมวัดป่าดอนหันกุดจอก ชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านในตำบลกุดจอก และจากเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ กว่า 600 คน ได้มารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อทำประชาคมว่าจะยินยอมให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวหรือไม่

ที่ประชุมชาวบ้านมีความเห็นตรงกันทั้งหมดว่าไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่บริเวณดังกล่าวอย่างเด็ดขาด เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม

นายสมศักดิ์ อยู่บุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ แกนนำชาวบ้านที่คัดค้านกล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเข้ามาทำประชาพิจารณ์หรือประชาคมให้ความรู้กับชาวบ้านแม้แต่สักครั้งเดียว ทางชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะแต่ต้องการให้บริษัทพิจารณาย้ายที่ตั้งโรงงานไปไว้แหล่งอื่นที่ไกลจากที่ชุมชน ซึ่งถ้าทางบริษัทมีความตั้งใจจะแก้ปัญหาจากขยะจริงโดยการนำขยะไปผลิตไฟฟ้า และส่งผลกระทบต่อชาวบ้านน้อยที่สุดทำไมบริษัทไม่ไปตั้งบริเวณบ่อขยะเดิมซึ่งห่างจากแหล่งชุมชนรวมถึงที่ดินบริเวณนั้นก็เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมไม่สามารถทำการเกษตรได้แล้ว ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังจะเดินหน้าทำการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะแห่งนี้ต่อไปชาวบ้านก็จะคัดค้านให้ถึงที่สุดและจะไม่ยอมให้มีการก่อสร้างในพื้นที่นี้อย่างเด็ดขาด