7วันอันตรายวันแรก ตรังประสบอุบัติเหตุ 10 ครั้ง

วันที่ 30 ธ.ค. 2552 เวลา 17:45 น.
โพสต์ทูเดย์ - สรุปวันแรก 7 วันอันตราย ตรังเกิดอุบัติเหตุทางถนนแล้ว 10 ครั้ง ยังไม่มีผู้เสียชีวิต สาเหตุหลักมาจากเมาสุรา และทำความผิดไม่มีใบขับขี่

ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ได้สรุปผลการปฎิบัติงานในช่วง 7 วัน เฝ้าระวังอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2552 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 2553 ว่า ในช่วงวันที่ 29 ธ.ค. 2552 หรือในช่วงวันแรกนั้น ปรากฎว่า มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นแล้วรวม 10 ครั้ง โดยอำเภอเมืองตรัง เกิดขึ้นสูงสุด 4 ครั้ง รองลงมาคือ อำเภอวังวิเศษ และนาโยง อำเภอละ 2 ครั้ง เท่ากัน ตามมาด้วยอำเภอย่านตาขาว และกันตัง อำเภอละ 1 ครั้ง เท่ากัน มีผู้บาดเจ็บแล้วรวม 10 คน แต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

สำหรับสาเหตุและพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงสุดคือ เมาสุรา คิดเป็นร้อยละ 37.5 รองลงมาคือ ตัดหน้ากระชั้นชิด และมีสิ่งกีดขวาง คิดเป็นร้อยละ 25 เท่ากัน และทัศนวิสัยไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส่วนประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ รถจักรยาน คิดเป็นร้อยละ 20 และรถปิคอัพ คิดเป็นร้อยละ 10 ขณะที่ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน สูงสุดคือ ถนน อบต./ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ ถนนนในเมือง/ เทศบาล คิดเป็นร้อยละ 40

อย่างไรก็ตาม สำหรับการเรียกตรวจยานพาหนะชนิดต่างๆ ตามมาตรการ 3ม. 2ข. 1ร. นั้น ปรากฎว่า มีการเรียกตรวจรถรวมทั้งสิ้น 6,587 คัน และมีผู้ถูกดำเนินคดี 123 คน สูงสุดคือ ไม่มีใบขับขี่ 84 คน รองลงมาคือ ไม่สวมหมวกนิรภัย 36 คน และมอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 3 คน นอกจากนั้น ยังมีผู้ถูกดำเนินคดีตาม 4 มาตรการเพิ่มเติมอีก 32 คน สูงสุดคือ ฝ่าฝืนสัญญาญไฟ 26 คน รองลงมาคือ ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ 6 คน