เล่นหนักจัดเต็ม!เปิด12ข้อหาลงดาบแก๊งปลัดล่าหมีขอ

  • วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 20:18 น.

เล่นหนักจัดเต็ม!เปิด12ข้อหาลงดาบแก๊งปลัดล่าหมีขอ

กาญจนบุรี-หัวหน้าอุทยานฯไทรโยคแจ้ง3ข้อหาเพิ่มเติมกับแก๊งปลัดล่าหมี ทำให้ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง 13 คนเจอ12ข้อกล่าวหา

เมื่อวันที่ 12ต.ค.61 นายพนัชกร โพธิบัณฑิต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค เปิดเผยว่า อุทยานฯ ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับกลุ่มผู้ต้องหาคดีปลัดหมีขออีก 3 ข้อหา ประกอบด้วย

1.ฐาน ยิงปืนในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 16 (16) และมาตรา 272. ฐาน ยิงสัตว์ป่าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตก และพระอาทิตย์ขึ้น ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 22 และมาตรา 513. ฐาน ล่าสัตว์ป่าคุ้มครองในบริเวณวัด ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 มาตรา 41 และมาตรา 51

จึงทำให้ขณะนี้ผู้ต้องหาทั้ง 13 คน ถูกทางอุทยานฯ แจ้งข้อกล่าวหารวม 12 ข้อ

สำหรับ9ข้อกล่าวหาที่้มีการแจ้งความไปแล้วก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย

1. ฐานร่วมกันเก็บหำนำออกไป ทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่ หรือทรัพยากรธรรมชำติอื่นๆ ตามมาตรา 16 (2) ประกอบมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

2. ฐานร่วมกันนำสัตว์ออกไป หรือทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ ตามมาตรา 16 (3) ประกอบมาตรา24 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

3. ฐานร่วมกันนำยานพาหนะเข้าออก หรือขับขี่ยานพาหนะ ในทางที่มิได้จัดไว้เพื่อการนั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 16 (9) ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504

4. ฐานร่วมกันนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไป เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้อนุญาตนั้นกำหนดไว้ ตามมาตรา 16 (15) ประกอบมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

5. ฐานร่วมกันล่า หรือพยายามล่ำสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่เป็นกำรกระทำโดยทางราชการที่ได้รับยกเว้น ตามมาตรา 26 ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ประกอบมาตรา 47

6. ฐานร่วมกันมีไว้ครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าสงวน หรือซากของสัตว์ปาคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตาม มาตรา 17 ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าว และต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ตามมาตรำ 19 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 47

7. ฐานร่วมกันซ่อนเร้น ช่วยพำเอาไปเสีย หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า อันได้มาโดยกำรกระทำความผิด ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

8. ฐานร่วมกันเก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประกาใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชำติ ตามมาตรา 14 ประกอบมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชำติ พ.ศ. 2507

9. ฐาน ครอบครองอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนที่ใช้ในราชการสงคราม และขอให้พนักงานสอบสวน ดำเนินคดีตามบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

ข่าวอื่นๆ