ต้านสุดลิ่ม!ชาวบ้านติดป้ายค้านตั้งโรงขยะไฟฟ้าใกล้ชุมชน

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 09:41 น.
ต้านสุดลิ่ม!ชาวบ้านติดป้ายค้านตั้งโรงขยะไฟฟ้าใกล้ชุมชน
นครราชสีมา-ชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่และตำบลกุดจอกติดป้ายคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะใกล้ชุมชนติดแหล่งน้ำชี้เสี่ยงมลพิษ

ชาวบ้านเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่และตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาต่างพร้อมใจกันติดป้ายผ้ามีข้อความ"คัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ" ในตำบลกุดจอก ซึ่งโรงงานไฟฟ้าขยะแห่งนี้เป็นที่รองรับปริมาณขยะจากพื้นที่ 41 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรอบอำเภอบัวใหญ่ ซึ่งสาเหตุที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ เพราะกลัวจะเกิดปัญหามลพิษในอนาคต และยังตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน บางจุดห่างจากหมู่บ้านเพียงแค่ 500 เมตร รวมถึงยังอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้อุปโภคบริโภค

นายสมศักดิ์ อยู่บุรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การดำเนินโครงการของบริษัทเอกชนในการเข้ามาจัดตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะที่ผ่านมาชาวบ้านไม่มีใครได้รู้ล่วงหน้ามาก่อน มีการดำเนินการกับแบบเงียบๆมานานหลายเดือน จนกระทั่งมีข่าวรั่วไหลมาถึงชาวบ้านจึงได้เกิดกระแสคัดค้านขึ้นที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยเข้ามาทำประชาพิจารให้ความรู้กับชาวบ้านแม้แต่สักครั้งเดียวชาวบ้านไม่ได้คัดค้านการตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะแต่ต้องการให้บริษัทพิจารณาย้ายที่ตั้งโรงงานไปไว้แหล่งอื่นที่ไกลจากที่ชุมชน

"หากบริษัทมีความตั้งใจจริงโดยการนำขยะไปผลิตไฟฟ้าและส่งผลกับชาวบ้านน้อยที่สุดทำไมไม่ไปตั้งบริเวณบ่อขยะเดิมซึ่งห่างจากแหล่งชุมชนที่ดินตรงนั้นก็เป็นพื้นที่เสื่อมโทรมไม่สามารถทำการเกษตรได้แล้ว ถ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังจะเดินหน้าทำการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะแห่งนี้ต่อไปชาวบ้านก็จะคัดค้านให้ถึงที่สุดและจะไม่ยอมให้มีการก่อสร้างในพื้นที่นี้อย่างเด็ดขาด" นายสมศักดิ์ กล่าว

สมศักดิ์ อยู่บุรี