ก่อนเลือกตั้งฟังทางนี้!หอการค้าอุตรดิตถ์ขอนักการเมืองหยุดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 16:27 น.
ก่อนเลือกตั้งฟังทางนี้!หอการค้าอุตรดิตถ์ขอนักการเมืองหยุดเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัว
อุตรดิตถ์-หอการค้าอุตรดิตถ์แนะว่าที่ผู้สมัครสส.นำแผนพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอภาคเอกชนไปเสนอพรรคการเมืองต้นสังกัดผลักดันให้เกิดผลรูปธรรม

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายเพ็ชรเกษม ส่งศิริ ประธานหอการค้าจ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นในต้นปี2562นี้ อยากให้ว่าที่ผู้สมัครสส.เข้ามามีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อนำแผนการพัฒนาจังหวัดไปเสนอต่อพรรคการเมืองเพื่อผลักดันให้แผนสามารถเดินหน้าลงสู่พื้นที่จังหวัดได้จริง โดยหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ถือเป็นองค์กรหลักภาคเอกชนที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแนวทางและนโยบายการพัฒนาจังหวัดร่วมกับภาคราชการของ จ.อุตรดิตถ์

แต่ที่ผ่านมาไม่เคยมีสส.ให้ความสำคัญไม่เคยเข้าร่วมหรือส่งตัวแทนเข้ามามีส่วนร่วมประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายการพัฒนาจังหวัดเลยแม้แต่น้อย ทำให้เกิดการช่องว่างระหว่างภาคเอกชนกับสส.ขณะเดียวกันสส.ลงไปถึงประชาชนโดยตรงซึ่งไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายพัฒนาจังหวัด แต่เป็นสิ่งของหรือเงินทองเสียเป็นส่วนใหญ่

“สิ่งที่ส.ส.อุตรดิตถ์นำลงมาให้กับจังหวัดแทบไม่สามารถแตะต้องได้หรือนำมาก็ไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ไม่อยากให้สส.มองเรื่องผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้ง อยากให้มองส่วนรวมของประชาชนในจังหวัดเป็นปัจจัยหลักถึงจะเรียกว่าผู้แทนราษฎรอย่างแท้จริง” นายเพ็ชรเกษม กล่าว