แม่ทัพภาคที่4คนใหม่ลั่นจะปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 29 ก.ย. 2561 เวลา 17:00 น.
แม่ทัพภาคที่4คนใหม่ลั่นจะปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ภาคใต้
นครศรีธรรมราช ทภ.4รับส่งหน้าที่แม่ทัพภาคคนใหม่พล.ท.พรศักดิ์เผยจะพัฒนากองทัพภาคที่4ให้สมกับเป็นสถาบันหลักในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ภาคใต้ 

เมื่อเวลา 11.15 น. ที่สนามบิน กองทัพภาคที่ 4  ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีพิธี รับ-ส่งหน้าที่ แม่ทัพภาคที่ 4 และมอบการบังคับบัญชา ระหว่าง พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 คนเก่า กับ พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 คนใหม่  โดยมีกำลังพลค่ายวชิราวุธ และค่ายเทพสตรีศรีสุนทรกว่า 1,300 นายเข้าร่วมพิธี          พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4  กล่าวในพิธี รับ-ส่ง หน้าที่และมอบการบังคับบัญชาว่า จะสานต่อนโยบายในการปฏิบัติงาน และจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเน้นย้ำว่า ภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่ 4 จะสำเร็จลงได้ ต้องอาศัยความร่วมมือที่ดี จากกำลังพลทุกระดับ รวมทั้งจะพัฒนากองทัพภาคที่ 4 ให้สมกับเป็นสถาบันหลักในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ภาคใต้

พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น 20 (ตท.20) และนักเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า    รุ่น 31 (จปร.31)  บรรจุรับราชการในพื้นที่ภาคใต้มาโดยตลอด ตั้งแต่ตำแหน่งผู้บังคับหมวด ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการกรม กระทั่ง ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 และเคยรับหน้าที่ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เมื่อปี 2559 มีบทบาทสำคัญในการคลี่คลายวิกฤติในหลายสถานการณ์  เช่น เหตุจลาจลครั้งใหญ่ที่เรือนจำกลางปัตตานี และเหตุระเบิดรถไฟ ก่อนดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่ 4 และขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น แม่ทัพน้อยที่ 4 ได้รับพระราชทานยศ "พลโท"จนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง “ แม่ทัพภาคที่ 4 ” ในปัจจุบัน         กองทัพภาคที่ 4 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 25/18 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2518 เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเรียกชื่อย่อว่า " ทภ.4 " มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา มณฑลทหารบก และหน่วยที่ขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 ตามที่กองทัพบกกำหนด รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ เช่นเดียวกับ กองทัพภาคต่าง ๆ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบมีที่ตั้ง ณ ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช.