เทคนิคประจวบฯทำกรงต้นแบบให้อาหารลิงลดพฤติกรรมแย่งกินควบคุมประชากร

วันที่ 29 ก.ย. 2561 เวลา 16:27 น.
เทคนิคประจวบฯทำกรงต้นแบบให้อาหารลิงลดพฤติกรรมแย่งกินควบคุมประชากร
ประจวบคีรีขันธ์-วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯสร้างกรงต้นแบบให้อาหารลิงควบคุมอัตโนมัติลดพฤติกรรมแย่งกินควบคุมประชากรส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว

นายพีลิน สกุณา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ได้ทดสอบสร้างกรงให้อาหารลิงแบบควบคุมอัตโนมัติ ด้วยแอพพิเคชั่นใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยถือเป็นกรงต้นแบบ เบื้องต้นใช้งบประมาณสูงกว่า 7 หมื่นบาท ในการทดลองปรับเปลี่ยนจากแบบที่ได้ร่างไว้ จนถือว่าสมบูรณ์ที่สุดในขณะนี้ จัดสร้างโดยแผนกช่างกลโรงงาน ของวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ มีความมุ่งหวังที่จะจัดระบบการให้อาหารลิงแสมโดยรอบเขาช่องกระจก ให้มีประสิทธิภาพ เป็นเวลาตามที่กำหนดเวลาเปิดปิดแบบอัตโนมัติ ช่วยลดอุบัติเหตุขณะลิงวิ่งข้ามถนนเพื่อไปแย่งกินอาหาร อีกทั้งอาหารที่นำมาให้จะสามารถควบคุมคุณภาพและชนิดของอาหารได้ โดยอาจช่วยควบคุมประชากรลิงได้ จากการกินอาหารที่เหมาะสมทำให้ลิงลดพฤติกรรมการแย่งชิงอาหารจากนักท่องเที่ยวจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และส่งผลดีต่อฝูงลิงแสมหลายพันตัวที่เขาช่องกระจก

สำหรับหลักการทำงานของกรงให้อาหารลิงต้นแบบนี้ สามารถตั้งเวลาเปิดปิดประตูได้ให้เปิดปิดอัตโนมัติ หรือเปิดปิดด้วยมือก็ได้เช่นกัน รวมทั้งสามารถเปิดปิดผ่านระบบแอพพิเคชั่นในมือถือได้ด้วย อีกทั้งภายในกรงยังติดตั้งกล้องถ่ายภาพส่งสัญญาณด้วยสัญญาณไวไฟบันทึกพฤติกรรมของลิงโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการทำงานได้ทั้งเวลากลางวันกลางคืน สำหรับบันทึกพฤติกรรมของลิงแสมขณะกินอาหารเพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยของหน่วยงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระยะแรกจะได้นำกรงให้อาหารต้นแบบนี้ทดลองใช้งานที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อประเมินการทำงานของกรงว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และเตรียมของงบประมาณสนับสนุนเพื่อพัฒนากรงรุ่นที่2 ซึ่งจะใช้งบประมาณในการผลิตที่น้อยกว่า เพราะมีประสบการณ์ในการผลิตแล้ว