กรมสรรพากรเลิกใช้สำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้านติดต่อราชการ

วันที่ 28 ก.ย. 2561 เวลา 18:55 น.
กรมสรรพากรเลิกใช้สำเนาบัตรปชช.-ทะเบียนบ้านติดต่อราชการ
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศรมสรรพากร ประชาชนไปติดต่อกรมสรรพากรไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน หากจำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสาร ห้ามเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/241/T_0001.PDF