เกษตรกรพลิกวิกฤตภัยแล้งปลูกถั่วฝักยาวใช้น้ำน้อยส่งขายตลาดรายได้ดี

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 10:24 น.
เกษตรกรพลิกวิกฤตภัยแล้งปลูกถั่วฝักยาวใช้น้ำน้อยส่งขายตลาดรายได้ดี
นครราชสีมา-เกษตรกรชาวโคราชพลิกวิกฤตภัยแล้งปลูกถั่วฝักยาวใช้น้ำน้อยส่งขายตลาดรายได้ดี

ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรได้ประสบกับปัญหาภัยแล้งแทบทุกปี เนื่องจากปริมาณฝนที่น้อย และการชลประทานรวมถึงแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่กักเก็บไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

นายสนั่น พันธ์สุข อายุ 61 ปี เกษตรกรชาวสวนบ้านหนองเม็ก ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปราชญ์ชาวบ้านได้คิดค้นวิธีการปลูกถั่วฝักยาวแบบไม่ต้องรดน้ำจนมาทำสำเร็จด้วยวิธีการไถพรวนหน้าดินให้ลึก 10-15 เซนติเมตรให้ร่วนซุยซึ่งดินที่เหมาะกับการปลูกคือดินร่วนปนทราย ตากดินทิ้งไว้ 1 อาทิตย์เพื่อทำลายเชื้อโรคและไข่แมลง เก็บวัชพืชออกให้หมด เสร็จแล้วยกแปลงปลูกให้เป็นร่องกว้างประมาณ 1 เมตร หลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเข้าแปลงปลูกให้ท่วมทิ้งไว้ 1 คืนให้น้ำซึมเข้าชั้นดิน เช้ามาก็นำเมล็ดถั่วฝักยาวลงปลูกโดยเว้นระยะห่างพอประมาณ ประมาณ 1 อาทิตย์ เมล็ดจะเริ่มออกให้เห็นยอดอ่อน หลังจากงอกได้ประมาณ 15-20 วันก็เริ่มทำค้างให้ถั่วฝักยาวเลื้อย โดยจะเริ่มให้ฮอร์โมนชีวะภาพ และปุ๋ยหมัก ถ้าปลูกในช่วงฤดูฝนให้ฉีดยากันเชื้อราเพื่อป้องกันถั่วเป็นโรค

จากนั้นใช้เวลา 45-60 วันถั่วฝักยาวก็จะสามารถให้ผลผลิตได้โดยไม่ต้องรดน้ำอีกเลยตลอดการปลูกยกเว้นถ้าอากาศแล้งจัดอาจจะให้น้ำสักเดือนละครั้ง เนื่องจากการศึกษาพบว่าถ้าต้นถั่วเจริญเติบโตแล้วเต็มที่แล้วพืชจะไม่กินอาหารทางรากแล้วพืชจะกินอาหารทางใบให้เพียงฮอร์โมนชีวะภาพประมาณ 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง

สำหรับการจำหน่ายจะตัดไปส่งให้แม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองบัวใหญ่ทุกเช้าในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ซึ่งปริมาณถั่วฝักยาวที่เกษตรกรผลิตได้ปัจจุบันยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดถึงแม้เกษตรกรหลายรายในหมู่บ้านหันมาปลูกถั่วฝักยาวแบบไม่รดน้ำกันมากขึ้น โดยผู้บริโภคให้เหตุผลว่าถั่วฝักยาวที่ได้มีรสชาติอร่อยกว่าถั่วฝักยาวทั่วไปทำให้ขายดีมีเท่าไรไม่พอขาย โดยที่เมล็ดถั่วหนักประมาณ 5 ขีด เมื่อปลูกจนให้ผลผลิตแล้วใช้เวลาประมาณ 45-60 วัน เมื่อจำหน่ายแล้วหักค่าใช้จ่ายจะสามารถทำเงินได้ประมาณ 10,000-15,000 บาทต่อรอบการปลูก ซึ่งเกษตรกรท่านใดสนใจศึกษาการปลูกถั่วฝักยาวแบบไม่ต้องรดน้ำ ก็ติดต่อไปได้ที่ โทร.086-258-6926 นายปกรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองเม็ก และนอกจากนี้ที่หมู่บ้านยังเปิดเป็นโครงการโอทอปวิลเลทเส้นทางการท่องเที่ยว เกษตรกรสามารถไปศึกษาดูงานและท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อีกด้วย