โคราชเจอฝนทิ้งช่วงนาข้าวหลายแสนไร่ยืนต้นตาย

วันที่ 25 ก.ย. 2561 เวลา 09:32 น.
โคราชเจอฝนทิ้งช่วงนาข้าวหลายแสนไร่ยืนต้นตาย
นครราชสีมา-โคราชเจอฝนทิ้งช่วง 8 อำเภออ่วมนาข้าวหลายแสนไร่ยืนต้นตายทางการเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนเกษตรกร

พื้นที่การเกษตรไร่ และนาข้าวในหลายพื้นที่ของจ.นครราชสีมา กำลังประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงได้รับความเสียหายจำนวนมาก

จากการสำรวจเบื้องต้นของสำนักงานเกษตร จ.นครราชสีมา พบว่า ขณะนี้มีพื้นการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาฝนทิ้งช่วงหลายแสนไร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 8 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.บัวใหญ่, อ.ประทาย, อ.โนนแดง, อ.สีดา, อ.บัวลาย, อ.บ้านเหลื่อม, อ.แก้งสนามนาง และ อ.เมืองนครราชสีมา เฉพาะพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรใน อ.บัวใหญ่ อ.ประทาย ซึ่งทางเกษตรอำเภอต่างๆ ก็เร่งทำการสำรวจพื้นที่ความเสียหายของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

นายธีระศักดิ์ บุตรธนู เกษตรอำเภอประทาย เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ประจำปี 2561/62 มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนทั้งสิ้น 12,861 ราย มีพื้นที่เพราะปลูก 239,383 ไร่ หลังจากที่เกษตรกรได้ทำการเพราะปลูกข้าวได้ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน จนกระทั่งปัจจุบันสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็ยังคงไม่บรรเทาเบาบางลง แม้จะมีฝนตกลงมาบ้างก็ไม่สามารถให้น้ำได้เพียงพอต่อการทำการเกษตร ทำให้จากการสำรวจในเบื้องต้นพื้นที่เพราะปลูกข้าวได้รับความเสียหายจากปัญหาฝนทิ้งช่วงแล้วประมาณ 70-80% หรือเกือบ 2 แสนไร่ที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ก็ต้องรอให้ฤดูฝนผ่านพ้นไปจึงจะสามารถสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ และรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ (ปภ.) ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ง เพื่อที่เกษตรกรจะสามารถรับเงินค่าชดเชยความเสียหายจากปัญหาภัยแล้งในอัตราไร่ล่ะ 1,113 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ และเพื่อจะไม่เป็นการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกับการเบิกจ่ายค่าช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งจะได้ครัวเรือนละ 1,500 บาท จำนวนไม่เกิน 12 ไร่ ดังนั้นจึงต้องรอให้ผ่านพ้นฤดูฝนไปก่อน จึงจะสามารถสำรวจความเสียหายโดยสิ้นเชิงได้ต่อไป.