ชาวพิมายเดือดร้อนหลังกรมศิลปากรประกาศเป็นเขตโบราณสถาน

วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 10:55 น.
ชาวพิมายเดือดร้อนหลังกรมศิลปากรประกาศเป็นเขตโบราณสถาน
นครราชสีมา-ชาวพิมายเดือดร้อนหลังกรมศิลปากรประกาศให้พื้นที่เป็นเขตโบราณสถาน รวมตัวขับไล่ ผอ.สำนักศิลปากรที่ 10ออกจากพื้นที่โดยเร็ว

บรรยากาศการท่องเที่ยวรวมและบรรยากาศการค้าขายที่อำเภอพิมายไม่คึกคักเท่าที่ควร ตามบ้านเรือนและร้านค้าหลายแห่งยังคงติดป้ายผ้าแสดงข้อความ”คัดค้านการประกาศเขตโบราณสถาน” ขณะที่ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลพิมาย กว่า 100 คน เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับไล่ นายจารึก วิไลแก้ว ผอ.สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ออกจากพื้นที่โดยเร็ว

นายภควัต บุญการุณ ประธานเครือข่ายชุมชนเทศบาลตำบลพิมายและเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเขตโบราณสถาน กล่าวว่า ชาวบ้านเดือดร้อน เกิดความไม่มั่นใจและไม่ปลอดภัยในการประกอบอาชีพเนื่องจากปัจจุบันไม่มีใครกล้าที่จะมาลงทุนเพราะไม่มีความมั่นใจในสถานะความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพหลังการประกาศเป็นเขตโบราณสถาน ไม่สามารถทำธุรกรรมใดๆได้ เนื่องจากธนาคารไม่รับพิจารณา จึงอยากจะฝากไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นใจ และแก้ปัญหาด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต