กรุงเก่าเร่งรัดผลักดันน้ำฝนรับมรสุมระลอกใหม่

วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 08:17 น.
กรุงเก่าเร่งรัดผลักดันน้ำฝนรับมรสุมระลอกใหม่
พระนครศรีอยุธยา-ผู้ว่าอยุธยาสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำเหนือไหลบ่าและปริมาณน้ำฝนจากมรสุมระลอกใหม่

เมื่อวันที่ 20ก.ย.61 นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า นายสุจินต์ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งอาจได้รับผลกระจากภาวะน้ำเหนือและอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 20-24 ก.ย. 61

ขณะนี้ที่อำเภอท่าเรือพบว่าเขื่อนพระรามหก ลดการปล่อยน้ำลงท้ายเขื่อนลงสู่แม่น้ำป่าสัก เหลืออยู่ที่ 515 ลบ.ม./วินาที ถนนริมแม่น้ำตรงหน้าอำเภอเก่าซึ่งเคยได้รับผลกระทบขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งในอนาคตจะมีการยกถนนช่วงที่รับผลกระทบให้สูงขึ้นอีก 30 ซม.พร้อมกับปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ ประตูเปิดปิดตรงปากท่อ บ่อพักน้ำและเครื่องสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ที่อำเภออุทัยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตรงประตูน้ำบ้านหีบ ประตูน้ำข้าวเม่า เพื่อรักษาระดับน้ำในลำคลอง อันจะช่วยให้พื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ และชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ไม่เสี่ยงกับน้ำฝนรอระบาย หากฝนตกหนัก เพราะว่าจะสามารถสูบน้ำฝนทิ้ง ลงแม่น้ำป่าสักได้อย่างรวดเร็ว

ที่อำเภอเสนา ได้มีการปิดประตูน้ำทั้ง 3 บ้าน ท้ายตลาดบ้านแพน เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำน้อยไหลย้อนเข้า และยังเพิ่มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่  อีก 2 เครื่อง ในการสูบน้ำฝนออกจากพื้นที่ด้านใน  ลงสู่แม่น้ำน้อย

ขณะที่ นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน  ร่วมกับกรมชลประทาน และทหาร บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชุมชนเมืองใหม่ขนาดใหญ่ ริมถนนพลโยธินและถนนอุดมสรยุทธ์  รวมถึงตลาด เขตเศรษฐกิจ พื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน และพื้นที่เขตชุมชนเมืองใหม่ ระหว่างตลาดประตูน้ำพระอินทร์ เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับตลาดนวนคร ของจังหวัดปทุมธานี  เพื่อจะได้ไม่ต้องเสี่ยงกับพายุฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ โดยได้มีการเร่งรัดผลักดันน้ำฝนผ่านประตูน้ำปากคลองเปรมประชากร ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลบางกะสั้น อำเภอบางปะอิน.