กรุงเก่ามั่นใจไม่ท่วม!นิคมฯกรมชลฯติดเครื่องสูบน้ำรอระบายทิ้งลงเจ้าพระยา

วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 08:45 น.
กรุงเก่ามั่นใจไม่ท่วม!นิคมฯกรมชลฯติดเครื่องสูบน้ำรอระบายทิ้งลงเจ้าพระยา
พระนครศรอยุธยา-กรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝนรอระบายจากนิคมอุตสาหกรรมทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสร็จแล้วมั่นใจไม่เกิดเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เปิดเผยว่า นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีข้อสังการด่วนให้หน่วยงานราชการตรียมพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยช่วงนี้ที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะส่งกระทบต่อพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า-ไฮเทคเพราะปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก อาจรวมตัวกลายเป็นน้ำฝนรอระบายและจำเป็นต้องเร่งสูบออกไปทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาให้รวดเร็วที่สุด และทันเวลา ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน2ฝั่งคลองที่เป็นเส้นทางน้ำไหลผ่านจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา

ล่าสุดได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่นกรมชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ที่ประตูระบายน้ำบ้านเลน หมู่ 2 ตำบลบ้านเลน เพื่อสูบน้ำจากด้านในพื้นที่หรือส่งต่อน้ำฝนที่สูบระบายออกจากพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ทันทีหากเกิดฝนตกหนัก อีกทั้ง ยังมีระบบป้องกันน้ำฝนท่วมขัง หากเกิดฝนตกหนัก  ด้วยระบบสูบน้ำฝนด้วยเครื่องขนาดใหญ่ ส่งต่อเป็นทอด ๆ ดันน้ำฝนลงแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างรวดเร็ว และยืนยันได้ว่าจะมีน้ำฝนรอระบายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมส่วนที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินนั้น ได้มีการดำเนินการป้องกันในรูปแบบนี้เช่นกัน