ยังไร้วี่แวว!ผู้สูญหาย7ชีวิตเหตุน้ำป่าหลากดินโคลนถล่มที่สบเมย

วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 08:29 น.
ยังไร้วี่แวว!ผู้สูญหาย7ชีวิตเหตุน้ำป่าหลากดินโคลนถล่มที่สบเมย
แม่ฮองสอน-หลายหน่วยงานระดมการค้นหาผู้สูญหาย7ชีวิต จากเหตุน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอูน  ท่ามกลางเศษไม้และกองดินทับถมจำนวนมาก  ความคืบหน้าผลการค้นหาผู้สูญหาย และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม  ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านแม่ละอูน ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่คุ้มบ้านที่ 1 (section 1) เมื่อเวลา 19.30 น. ของคืนวันที่18ก.ย.61 พบผู้เสียชีวิต 1 ราย คือ ด.ญ.น่ออิสเลิฟวาโซ อายุ 2 ปี และมีผู้สูญหาย 7 ราย ประกอบด้วย ด.ช.ซอแอะคริสเซ อายุ 3 ปี, ด.ช.ซอทูชิ อายุ 11 ปี, นายซอเฮ่เกลอซู อายุ 28 ปี, ด.ญ.น่อพอแชขึ อายุ 12 ปี, นางน่อลอยบือ, ด.ญ.ทูลอยวา อายุ 12 ปี และด.ญ.พอเนอมูโซ อายุ 10 ปี

เหตุการณ์ดินถล่มยังส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ11ราย และบ้านเรือนผู้ลี้ภัยเสียหายทั้งหลัง จำนวน 6 หลัง เสียหายบางส่วน จำนวน 8 หลัง และสิ่งที่ปลูกสร้างอื่น เสียหายอีก 5 หลัง

 นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้ ทุกภาคส่วนได้เร่งระดมค้นหาผู้สูญหาย ทั้ง 7 คน ซึ่งการค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีเศษไม้และกองดินทับถมเป็นจำนวนมากหลังจากนี้การฟื้นฟู ช่วยเหลือผู้ประสบภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีประชุมหารือแนวทางการย้ายบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับผลกระทบไปยังพื้นที่อื่นเพื่อความปลอดภัย

ทั้งนี้ ศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ลี้ภัยจากการสู้รบบ้านแม่ละอูน ตั้งอยู่ที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนพม่าเพียง 2 กิโลเมตร โดยจัดพื้นที่เป็นคุ้ม หรือเรียกว่า (Section) ทั้งหมด 15 คุ้ม มีประชากรผู้ลี้ภัยสงครามอาศัยอยู่กว่า 1 หมื่นคน จำนวนกว่า 3 พันหลังคาเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยง สัญชาติเมียนมาร์ และนับถือศาสนาคริตส์ โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนหลายหน่วยงาน ให้ความรู้และฝึกทักษะด้านอาชีพ เพื่อให้ผู้ลี้ภัยจากการสู้รบมีความพร้อมในการเดินทางกลับสู่มาตุภูมิ หรือประเทศที่สามอย่างมีคุณภาพต่อไป