ชาวสวนยางพร้อมหนุนพรรคการเมืองกำหนดนโยยายช่วยแก้วิกฤตราคา

วันที่ 11 ก.ย. 2561 เวลา 12:30 น.
ชาวสวนยางพร้อมหนุนพรรคการเมืองกำหนดนโยยายช่วยแก้วิกฤตราคา
สงขลา-ชาวสวนยางรวบรวมทุกปัญหาเสนอพรรคการเมืองไปกำหนดเป็นนโยบายบริหารจัดการในการเลือกตั้งครั้งหน้า

เมื่อวันที่ 11 กย. 61  นายเรืองยศ เพ็งสกุล  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนกรีดยาง และชาวสวนยางรายย่อย สมาคมคนกรีดยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รวบรวมปัญหาเรื่องสวนยางเพื่อนำเสนอต่อพรรคการเมือง นำไปกำหนดนโยบายบริหารจัดการยางให้อยู่ในนโยบายของพรรค เช่น นโยบายทำเหมืองยาง ล้อยางยานยนต์ ถนนลาดยาง ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่

ยางปัจจุบันจะเพิ่งพาการส่งออกเพียงหน้าเดียวไม่ได้แล้ว จึงจำเป็นต้องแปรรูปใช้ภายในประเทศ ขณะนี้มีพรรคการเมืองติดต่อมาแล้วหากมีพรรคการเมืองเห็นด้วย และตอบตกลงก็ทำเอ็มโอยูเป็นพันธสัญญาต่อกัน

นายเรือยศ กล่าวอีกว่าจะรณรงค์กับชาวสวนยางอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ชาวสวนยางจะได้ลงคะแนนเสียงสนับสนุนให้พรรคการเมืองชาวสวนยางจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพราะภาคใต้ อาชีพหลักคือสวนยาง ดังนั้นชาวสวนยา จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน

“เราขอเรื่องยางนโยบายดูแลยาง 2-3 ข้อแล้วทำข้อตกลงเป็นพันธสัญญา  แล้วจะรณณรงค์หาเสียงกับชาวสวนยางเลือกลงคะแนนสนับสนุน  ในกลุ่มเห็นด้วยทั้งหมด 100%ซึ่งมีกว่า250กลุ่มชาวสวนยางจะต้องหาทางรอด”  นายเรืองยศ กล่าว และเมื่อมีพันธสัญญากับพรรคการเมือง  แล้วจะหารือกับคณะแกนนำชาวสวนยางทั้งประเทศ เพื่อตกให้ผลึก เพื่อร่วมกันสนับสนุน ซึ่งขณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับสวนยาง จะมีกว่า 10 ล้านคo สำหรับแนวทางยางนั้น เช่น  การปลูกยางไม่สามารห้ามการปลูกยางได้  แต่สามารถวางมาตรการระบบได้ เพราะยางมี 3 โซนใหญ่ คือ ภาคอีสาน ผลิตแปรรูปยางข้นถ้วย แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เอสทีอาร์ เช่น เอสทีอาร์  20  เป็นต้น แล้ว จะต้องขยายผลต่อยอด โดยผู้ต้องการยางเอสทีอาร์  สามารถซื้อทางภาคอีสาน

งส่วนโซนทางภาคใต้ตอนบน  ผลิตยางรมควันมีการขยายผลต่อยอดต้ยางแท่งยางลูกขุน ก็ให้มาซื้อทางภาคใต้ตอนบน  และโซนภาคใต้ตอนล่าง  ผลิตน้ำยางสด สามารถต่อยอดขยายผลน้ำยางข้น  ผู้ต้องการน้ำยางข้น ก็มาซื้อที่ภาคใต้ตอนล่าง เป็นต้น.