ปักเขตที่ดินสปก.วุ่น!ชาวบ้านโวยมหาดไทยปรับพื้นที่ปกครองไม่บอกก่อน

วันที่ 05 ก.ย. 2561 เวลา 13:17 น.
ปักเขตที่ดินสปก.วุ่น!ชาวบ้านโวยมหาดไทยปรับพื้นที่ปกครองไม่บอกก่อน
อุตรดิตถ์-มหาดไทยทำผิดพลาดปรับปรุงแนวเขตการปกครองใหม่ไม่สอบถามชาวบ้านเดือดร้อนกำลังเสียที่ดินนับหมื่นไร่แถมเก็บภาษีก็ไม่ได้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน นายลำดวน เอี่ยมสวัสดิ์” อายุ 75ปี อดีตกำนันตำบลนาอิน อ.พิชัย จ. อุตรดิตถ์ กล่าวว่า กรณีกระทรวงมหาดไทยมีประกาศกฎกระทรวง เมื่อปี 2547 เรื่องแบ่งเขตการปกครองระหว่าง ต.นาอิน กับ ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ทำให้ต.นาอินเสียเขตการปกครองให้กับต.ดงประคำไปมากกว่าหมื่นไร่ โดยที่ไม่เคยทำประชาคมและชาวต.นาอินไม่เคยทราบล่วงหน้า เป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั้ง 2 ตำบล และทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาอินไม่สามารถจัดเก็บภาษีดอกหญ้าได้

ล่าสัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จ.พิษณุโลก มีหนังสือถึงชาว ต.นาอิน ให้รีบไปยื่นขอครอบครองสิทธิ์ ส.ป.ก. ถ้าไม่ไปยื่นจะยกพื้นที่ให้กับบุคคลอื่นทันทีมี ทั้งผู้ที่ไปยื่นและไม่ไปยื่นขอ ส.ป.ก.จาก จ.พิษณุโลก ผู้ที่ไปยื่นก็เกรงว่าที่ดินจะตกเป็นของคนอื่นและผู้ที่ไม่ไปยื่นเพราะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากล เพราะหากชาว ต.นาอิน ไปยื่นขอส.ป.ก.ที่ จ.พิษณุโลก ก็เท่ากับว่ายินยอมที่จะยกพื้นที่ให้กับต.ดงประคำ เพราะในเอกสารที่ชาว ต.นาอินถืออยู่กลายเป็นที่ดินและส.ป.ก.ในเขต จ.พิษณุโลก

“เรื่องทั้งหมดพูดได้เลยว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ผิดอย่างชัดเจน มีประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยปรับปรุงแนวเขตการปกครองออกมาโดยไม่บอกกล่าวประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับกระทบรู้ตัวล่วงหน้า จู่ๆก็ขีดเส้นกำหนดเองทำให้พื้นที่ทำมาหากินซึ่งอยู่ในเขตปกครองของ ต.นาอิน ตกไปอยู่ในเขตปกครองของ ต.ดงประคำ ผิดพลาดของกระทรวงมหาดไทย เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2521 สมัยนั้นผมยังเป็นกำนัน ต.นาอินอยู่ โดยปีนั้น มท.ประกาศให้ ต.ดงประคำ แยกออกมาจาก ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม และส่งผลกระทบมาถึงต.นาอินด้วย เพราะกินพื้นที่ของ ต.นาอินด้วย ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ท้องที่ ต.ดงประคำ ก็มาขอให้เซ็นยินยอมยกพื้นที่ ต.นาอิน ให้กับ ต.ดงประคำ แต่ไม่ยอมลงนามถึงขั้นข่มขู่ทำร้ายร่างกาย แต่ก็ได้บอกปฏิเสธไปว่า หากจะต้องตายเพราะเสียพื้นที่ให้กับ ต.ดงประคำก็ยอม” นายลำดวน กล่าว