กรุงเก่าตั้งวอร์รูมรับมือน้ำหลากเชิญหน่วยงานไอทีระดับชาติร่วมบริหารจัดการ

วันที่ 22 ส.ค. 2561 เวลา 16:09 น.
กรุงเก่าตั้งวอร์รูมรับมือน้ำหลากเชิญหน่วยงานไอทีระดับชาติร่วมบริหารจัดการ
พระนครศรีอยุธยา-กรุงเก่ารับมือน้ำหลากเชิญหน่วยงานไอทีระดับชาติตั้งวอร์รูมที่ศาลากลางจังหวัดเผยมีเซ็นเซอร์60ตัวจับปริมาณมวลน้ำมั่นใจป้องกันน้ำท่วมได้แน่นอน

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.61 นายประทีป บริบูรณ์รัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ได้เชิญหน่วยงานด้านไอทีระดับชาติ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือจิสด้า และ สถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร หรือสสนก. มาร่วมบริหารจัดการน้ำหลากในปีนี้ ซึ่งทุกหน่วยงาน มีการอุปกรณ์อยู่ในพื้นที่ 16 อำเภอ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงน้ำท่วม และมีเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำงานเชิงบูรณการ โดยใช้ห้องปฏิบัติการที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวอร์รูมสั่งการและตัดสินใจจากจุดเดียวและมีหน่วยงานกรมชลประทานมาร่วมทำงานการรับมือน้ำหลากปีนี้ มีระบบเซ็นเซอร์ถึง 60จุด เพื่อจับระดับปริมาณน้ำ ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำลพบุรี และจุดเสี่ยงต่างๆซึ่งเป็นระบบออนไลด์ ยิงข้อมูลโดยตรงมาที่ วอร์รูมในทันที จากนั้น จะมีการประเมินจากสภาพพื้นที่ ทิศทางการไหลของน้ำ และจำนวนพื้นที่รองรับน้ำ และพื้นที่รับผลกระทบ ซึ่งทุกอย่างเป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ ดังนั้น เมื่อบวกกันแนวป้องกันน้ำท่วมทั้งจังหวัด จึงเชื่อว่าจะสามารถป้อกันน้ำท่วมได้ในเขตอุตสาหกรรม ชุมชนเมือง ตลาด โบราณสถาน ได้อย่างแน่นอน

ส่วนพื้นที่การเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทานกว่า 7 แสนไร่จะมีการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรังก่อน 15 กันยายนนี้ ซึ่งหากน้ำเหนือมมีมากพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นแก้มลิงเก็บน้ำสำหรับชุมชนลุ่มต่ำติดแม่น้ำและอยู่นอกคันกั้นน้ำอาจจะได้รับผลกระทบตามธรรมชาติแต่ทางจังหวัดก็มีแผนเพื่อจะบรรเทาและเยียวยาความเดือนร้อน.

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต