มท.1ปลดนายกตท.น้ำก่ำเบิกจ่ายงบเสียหายกว่า100ล้านเหลือเงินคงคลัง1แสน

วันที่ 18 ส.ค. 2561 เวลา 18:02 น.
มท.1ปลดนายกตท.น้ำก่ำเบิกจ่ายงบเสียหายกว่า100ล้านเหลือเงินคงคลัง1แสน
นครพนม-มท.1สั่งปลดนายกทต.น้ำก่ำปมสตง.ชี้ทุจริตต่อหน้าที่เบิกจ่ายงบประมาณเสียหายกว่า 100 ล้านบาทเหลือเงินคงคลังแค่1แสนบาท พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในหนังสือคำสั่ง กระทรวงมหาดไทย ที่ 1402/2561 เมื่อวันที่  6 สิงหาคม 2561  ให้นายสุระธวิชญ์ ขันติญาราษฎร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำก่ำ  อ.ธาตุพนม จ.นครพนม พ้นจากตำแหน่งแต่สามารถโต้แย้งคำสั่งโดยทำคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือทราบคำสั่ง

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน มีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการทุจริตการเบิกจ่ายเงินของนายสุระธวิชญ์ พบว่าดำเนินการเบิกจ่ายเงิน เกี่ยวกับโครงการต่างๆ โดยมิชอบเข้าข่ายทุจริตเงินในบัญชีคงคลัง ได้มีการเบิกจ่ายไปตั้งแต่ปี 2558  ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือประมาณ 1 แสนบาท มีปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทเอกชนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าข่ายผิดกฎหมายรวมเป็นเงินไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท  นอกจากนี้ ยังมีการเบิกจ่ายโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 33 โครงการ ที่ตรวจสอบพบว่าดำเนินการเป็นเท็จ มีการแปลงปลอมเอกสารในการเบิกจ่าย รวมถึงไม่ได้ดำเนินการซ่อมแซมจริง ทำให้รัฐเสียหายเป็นเงินมากกว่า 29 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาโครงการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคา รวมทั้งหมด 4 โครงการ อาทิ การจัดซื้อรถยนต์เพื่อการเกษตร รวมถึง เรือตรวจการณ์กู้ภัยทางน้ำ รวมถึงการปรับปรุงก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล และการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีต  ซึ่งมีการดำเนินการมิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้รัฐเสียหายคิดเป็นมูลค้าไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท โครงการส่วนย่อยอีกหลายโครงการที่เข้าข่ายการทุจริต เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบทางราชการ  รวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท   อยู่ระหว่างการสรุปดำเนินคดีทั้งทางอาญาและทางแพ่ง กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง

ต่อมา นายสมชาย  วิทย์ดำรงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จนครบทุกปรเะเด็น และสรุปว่านายสุระธวิชญ์ มีพฤติการณ์ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  ละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ เข้าข่ายประพฤติมิชอบ ทำให้รัฐเสียหาย จึงได้พิจารณาเสนอรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย ให้นายสุระธวิชญ์พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต