แจ้งเตือน3ตำบลในนครนายกระวังน้ำล้นตลิ่ง

วันที่ 13 ส.ค. 2561 เวลา 20:29 น.
แจ้งเตือน3ตำบลในนครนายกระวังน้ำล้นตลิ่ง
แจ้งเตือนพื้นที่ติดแม่น้ำนครนายกในตำบลหินตั้ง,สาริกา,ศรีนาวาเก็บสิ่งของขึ้นที่สูง หลังน้ำอาจล้นตลิ่ง

เมื่อวันที่ 13 ส.ค. เขื่อนขุนด่านปราการชล ได้แจ้งว่า เนื่องจากเกิดฝนตกหนักที่เขาเขียว 168 มิลลิเมตร ต่อ 2 ชั่วโมง ทำให้เกิดน้ำท่าในลำนางรองค่อนข้างมาก และไหลลงแม่น้ำนครนายก ซึ่งทางชลประทานมีจุดวัดสถานการณ์น้ำที่ เขานางบวช ซึ่งอัตราการเพิ่มระดับน้ำในลำนครนายก ชั่วโมงละ 40 เซนติเมตร คาดว่า ประมาณ 22.00 น. น้ำในแม่น้ำนครนายกจะล้นตลิ่ง

ทั้งนี้ ขอให้ อบต.หินตั้ง, สาริกา และศรีนาวา แจ้งให้ราษฎรที่มีบ้านเรือนติดแม่น้ำนครนายกทราบ และแจ้งเตือนให้เก็บสิ่งของขึ้นบนที่สูง ดังต่อไปนี้

1.ตำบลหินตั้ง หมู่ที่ 1,2,3,6,8,9

2.ตำบลสาริกา หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8

3.ตำบลศรีนาวา หมู่ที่ 1,3,4

ภาพจาก ร้านน้องกระต่ายนางรองฝั่งขวา