นกแอร์หยุดบินเที่ยวเช่าเหมาลำดอนเมือง-เพชรบูรณ์หลังขาดทุนต่อเนื่อง

  • วันที่ 11 ส.ค. 2561 เวลา 14:34 น.

นกแอร์หยุดบินเที่ยวเช่าเหมาลำดอนเมือง-เพชรบูรณ์หลังขาดทุนต่อเนื่อง

เพชรบูรณ์-บ.เอสพีฯผู้เช่าเหมาลำสายการบินนกแอร์จะหยุดทำการบินเส้นทางไป-กลับดอนเมือง-เพชรบูรณ์เป็นการถาวรตั้งแต่18ส.ค.นี้หลังประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่อง

บริษัทสมุทรปราการ(SP) โลจิสติกส์ ประกาศแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 18 ส.ค. 61 บริษัทฯซึ่งเป็นผู้เช่าเหมาลำสายการบินนกแอร์ จะหยุดทำการบินเส้นทางไป-กลับดอนเมือง-เพชรบูรณ์ สัปดาห์ละ 2 เที่ยวบิน คือวันจันทร์, เสาร์ เนื่องจากมีจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางน้อยมาก ทำให้จำเป็นต้องหยุดบินเส้นทางดังกล่าวอย่างถาวร หลังจากเริ่มเปิดทำการบินเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.61 ได้เพียง 2 เดือนเศษ ส่วนสาเหตุเกิดจากประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่อง และไม่มีแนวโน้มว่าจะฟื้นตัว เนื่องจากมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการน้อยมาก โดยอัตราบรรทุกผู้โดยสารต่อที่นั่ง หรือเคบินแฟกเตอร์ อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้มาก ทำให้รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลให้ผลประกอบการติดลบอย่างต่อเนื่อง จึงตัดสินใจยกเลิก

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า บริษัทฯเอสพีที่พยายามกัดฟันสู้ แต่เนื่องจากติดในข้อจำกัดไม่เพียงในข้อกฎหมายที่ยังไม่เปิดกว้างหรือเอื้อให้กับนักลงทุนรวมทั้งราคาต้นทุนในการเช่าเหมาลำเครื่องบินที่ทำให้ราคาค่าโดยสารสูงเกินไป ประกอบกับในช่วงนี้เป็นห้วงโลว์ซีซั่นทำให้นักท่องเที่ยวใช้บริการมีจำนวนน้อย ทำให้บริษัทฯขาดทุนสะสมต่อเนื่อง

ส่วนการที่บริษัทฯตัดสินใจยุติทำธุรกิจเส้นทางการบินแบบเช่าเหมาลำนั้น เชื่อว่าคงไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้ที่จะมาลงทุนรายอื่นๆ แต่ทั้งนี้จุดที่น่าสนใจก็คือการที่ทางเอสพีเลือกลงทุนในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงต่อการขาดทุน อย่างไรก็ตามจุดแข็งจุดด้อยและปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งหมด หอการค้าฯได้รวบรวมเก็บสถิติข้อมูลไว้ เพื่อนำใช้เป็นแนวทางแก้ไขต่อไปในภายภาคหน้า

อย่างไรก็ตามแม้ทางเอสพีฯจึงยุติการลงทุนแล้วก็ตาม ทางหอการค้าฯก็ยังจะเดินทางผลักดันให้มีการเปิดเส้นทางการบินนี้ให้ได้ต่อไปในอนาคต และยอมรับว่าขณะนี้ก็มีการศึกษาแนวทางอื่น อาทิ การทาบทามนักลงทุนที่สนใจรายใหม่ และการผลักดันให้บรรจุเส้นทางการบินเพชรบูรณ์อยู่ในตารางการบินปกติให้ได้ต่อไป

ข่าวอื่นๆ