"เสาริมถนนจากยางพารา"หนทางช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง

  • วันที่ 27 ก.ค. 2561 เวลา 19:04 น.

"เสาริมถนนจากยางพารา"หนทางช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง

สุราษฎร์ธานี-เทคนิคสุราษฎร์ฯเจ๋งคว้าที่ 1 สสส.ผลงานสิ่งประดิษฐ์"เสาริมถนนจากยางพารา"ผู้ว่าฯหนุนต่อยอดเพราะใช้งานได้จริงช่วยเหลือชาวเกษตรกร

ทีมวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ ธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานสัญลักษณ์บนเส้นทางถนนนวัตกรรมจากยางพารา(เสาแนวถนนแปรรูปจากยางพารา) และผลงานอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการสระผมผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่นั่งเก้าอี้รถเข็น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรม สร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Inno Awards) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ได้สร้างสรรค์โครงงาน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่สามารถต่อยอดและสามารถนําไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริง โดยมีผลงานนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดทั้งหมด134 โครงการ ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา 84 โครงการ และระดับอาชีวศึกษา 50 โครงการ

นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ยินดีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์เสาแนวถนนแปรรูปจากยางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เนื่องจากใช้งานได้จริงช่วยลดความรุนแรงและเสียหายจากอุบัติรถชนได้มากกว่าเสาคอนกรีต ยิ่งกว่านั้นจะเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้ยางพาราภายในประเทศให้เพิ่มมากขึ้น โดยจะส่งเสริมต่อยอดให้ผลิตนำมาใช้บนถนนสายต่างๆ ซึ่งจะทำให้ยางพารามีราคาสูงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและส่งผลให้ชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

"ก่อนนี้มีผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ทำกระเบื้องหลังคาจากยางพารา และถนนยางพาราของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นต้นแบบที่จะส่งเสริมใช้ยางพาราในประเทศได้มากขึ้นและจะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตของเกษตรกร"นายวิชวุทย์ กล่าว

 

ข่าวอื่นๆ