3หมู่บ้านพิษณุโลกประกาศไม่รับงบโครงการเที่ยวชุมชนเหตุไม่ตรงความต้องการชาวบ้าน

วันที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 19:14 น.
3หมู่บ้านพิษณุโลกประกาศไม่รับงบโครงการเที่ยวชุมชนเหตุไม่ตรงความต้องการชาวบ้าน
3 หมู่บ้านในพิษณุโลกประกาศไม่ขอรับงบโครงการชุมชนท่องเที่ยวฯ ชี้มีแต่การอบรมสัมมนา ไม่ตรงความต้องการชาวบ้านที่อยากให้ปรับปรุงถนน-สร้างศูนย์เรียนรู้

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. นายหยี แซ่หย่าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่13 ต.น้ำ จวง อ.ชาติตระการ เปิดเผยว่า ตนและผู้นำชุมชนได้ร่วมประชุมและทำประชาวิจารณ์ กรณีที่รัฐบาลมีโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และได้จัดสรรงบให้กับชุมชน 2.8ล้านบานั้น ทางชุมชนได้พิจารณาแล้วไม่ขอรับงบประมาณดังกล่าว และขอส่งคืนให้กับรัฐบาลเพื่อจัดสรรไปให้กับหมู่บ้านอื่นๆที่มีต้องการโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้องไปอบรมสัมมนาและฝึกพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านจึงมีการลงมติไม่รับงบประมาณ

นายหยี กล่าวว่า สิ่งชาวบ้านต้องการคือการทำสิ่งที่ถาวรยั่งยืน ดังนี้ 1.สร้างศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา 2. ต้องการให้ปรับปรุงถนน เพียงซื้อหินคลุกไปพัฒนาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง 3.สร้างสุขาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ เนินสองเต้าและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ

"งบประมาณตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของรัฐบาล ไม่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านที่อยากได้สิ่งถาวรยั่งยืน ชาวบ้านจึงสรุปว่า ไม่เอางบประมาณและ ให้คืนกลับไปกลับส่วนกลาง ชาวบ้านไม่ขอเอาโครงการนี้ เพราะงบนี้มีแค่งบศึกษาดูงาน หรือเป็นอบรมเท่านั้น ชาวบ้านบอกตรงกันว่า ตราบใดที่ถนนแต่ละจุด ยังเดินไปสัญจรไม่สะดวก การอบรมศึกษาดูงานก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะถนนยังไม่พัฒนา"นายหยีกล่าว

นายหยีกล่าวอีกว่า โครงการนี้ครอบคลุม 3 หมู่บ้าน ประชากร 4 พันคน คือ หมู่13 บ้านน้ำจวงและหมู่บ้านหมู่12 บ้านน้ำคับ หมู่14 บ้านน้ำจวงใต้ ตำบลบ่อภาค อ.ชาติตระการ ล้วนเป็นคนชาวไทยพื้นที่สูงเชื้อสายม้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ความคิดเห็นคนในหมู่บ้านน้ำจวงนั้น ได้เคยแจ้งให้กับทางจังหวัดรับทราบไปแล้ว