ยกของด่วน!ชลประทานเตือนนครพนมจุดวัดน้ำเกินระดับ2แห่ง

  • วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 17:40 น.

ยกของด่วน!ชลประทานเตือนนครพนมจุดวัดน้ำเกินระดับ2แห่ง

นครพนม-ผอ.ชลประทานนครพนมเตือนรับมือน้ำท่วมฉับพลันพบจุดวัดน้ำเกินระดับ2แห่งที่ประตูน้ำบ้านปากอูน อ.ศรีสงคราม จุดวัดน้ำห้วยบังกอ อ.เมือง และที่ิิอ.โพนสวรรค์ อ่างเก็บน้ำห้วยเข็มเจอปัญหาผักตบชวาขวางทางน้ำ          นายปริญญา คัชมาตย์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนม มีหนังสือแจ้งเตือนภัยและเฝ้าสถานการณ์น้ำถึง นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังพบจุดวัดน้ำเกินระดับแจ้งเตือน 2 แห่ง คือจุดวัดลำน้ำสงคราม ที่ประตูน้ำบ้านปากอูน ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม เกินระดับแจ้งเตือนภัย 60 เซนติเมตร ต่ำกว่าระดับวิกฤตเพียง 40 เซนติเมตร และจุดวัดน้ำห้วยบังกอ บ้านหนองเซา ต.ท่าค้อ อ.เมือง มีระดับน้ำเกินระดับเตือนภัยอยู่ 68 เซนติเมตร ต่ำกว่าจุดวิกฤต 82 เซนติเมตร จึงเตือนประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้ลำน้ำในพื้นที่ลุ่ม และหมู่บ้านใกล้เคียง เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน

ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.โพนสวรรค์ ได้รับผลกระทบ น้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร รวมกว่า 2,000 ไร่ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเข็ม บ้านหนองบัวแดง หมู่ 7 ต.นาหัวบ่อซึ่งรองรับน้ำมาจากหลายพื้นที่ ก่อนไหลระบายลงห้วยทวย เชื่อมไปลำน้ำสาขาไหลระบายลงน้ำโขงเกิดปัญหามีวัชพืช ผักตบชวา จอกแหน ปิดขวางทางระบายน้ำบริเวณฝายกักน้ำห้วยเข็ม เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแก้ไข ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของ อ.โพนสวรรค์ เป็นที่เก็บกักน้ำใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้งโดยอำเภอโพนสวรรค์และอบต.นาหัวบ่อได้เสนอโครงการไปยังทางจังหวัดมาหลายปี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข.

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ