กรมศิลป์รับข้อเสนอชาวพิมายแก้แบบรื้อลานเมรุพรหมทัต

วันที่ 21 ก.ค. 2561 เวลา 14:25 น.
กรมศิลป์รับข้อเสนอชาวพิมายแก้แบบรื้อลานเมรุพรหมทัต
นครราชสีมา-กรมศิลปากรรับข้อเสนอชาวพิมายแก้ไขแบบโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ลานเมรุพรหมทัตใหม่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

เมื่อวันที่ 21ก.ค.61 เวลา 08.30 น. กรมศิลปากร ร่วมกับเทศบาลตำบลพิมาย ได้จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ลานเมรุพรหมทัต อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย โดยมีนายโสวัฒน์ ดาวะศรี ปลัดอาวุโสอำเภอพิมาย เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา, นางชุติมา จันทน์เทศ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย, นายสมเดช ลีลามโนธรรม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย, ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ, นายดนัย ตั้งเจิดจ้า นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายภควัต บุญการุณ ประธานเครือข่ายชุมชน 15 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย และประธานชุมชน 15 ชุมชนพร้อมประชาชนชาวพิมาย กว่า 300 คน เข้าร่วมรับฟัง

ก่อนหน้านี้ สำนักศิลปากรที่10 นครราชสีมา มีโครงการปรับปรุงพื้นที่ลานเมรุพรหมทัตและโบราณสถานเมรุพรหมทัต ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเสริมคุณค่าความเป็นโบราณสถานและก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับชุมชนแต่จากการดำเนินโครงการมีประชาชนชาวอำเภอพิมายส่วนหนึ่งเข้าใจว่าการปรับปรุงลานพรหมทัตไม่ให้หน่วยงานราชการและชุมชนใช้พื้นที่ โดยนายภควัต บุญการุณ ประธานเครือข่ายชุมชน 15 ชุมชนเขตเทศบาลตำบลพิมาย ได้ยื่นข้อเสนอแบบโครงการก่อสร้างลานพรหมทัต 5 ข้อ คือ

1.เวทีที่มีอยู่เดิมไม่ต้องเอาออกให้คงมีอยู่เหมือนเดิม2.บริเวณรอบด้านข้างลานพรหมทัตที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มไม่ให้ปลูกต้นตาลเพราะนานไปกลัวจะเกิดอันตราย3.บริเวณที่จอดรถด้านข้างให้กว้างเหมือนเดิม4.รั้วรอบบริเวณลานพรหมทัตให้ต่ำเท่าเดิมและให้มีประตูปิดเปิดเข้าออกได้ให้รถขนาดเล็กเข้าไปด้านในได้เพื่อนำสิ่งของเข้าไปจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ 5.พื้นภายในบริเวณลานพรหมทัตอย่าให้เกิดลื่นได้

ทั้งนี้ ข้อเสนอทั้ง 5 ข้อดังกล่าว ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิกชำนาญการ เป็นผู้ออกแบบ รับข้อเสนอจะแก้ไขแบบใหม่ให้ได้ตามความต้องการของประชาชนชาวพิมาย นายจารึก วิไลแก้ว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10 นครราชสีมา จะนำเรื่องนี้ไปยื่นเสนอและแก้ไขให้อธิบดีกรมศิลปากรทราบต่อไป ชาวบ้านพอใจจึงแยกย้ายกันกลับ.