นราธิวาส จัดงานต้อนรับปีใหม่ แบบโบราณ

วันที่ 27 ธ.ค. 2552 เวลา 19:20 น.
โพสต์ทูเดย์ - สุไหงปาดี จัดงานต้อนรับปีใหม่แบบโบราณอิสลาม

นายจำนัล เหมือนดำ นายอำเภอสุไหงปาดี เป็นประธานในพิธีต้อนรับปีใหม่อิสลาม(ฮิจเราะห์ศักราช 1431)  ณ มัสยิด บ้านไอบาตู ม.4 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยมีเจ้าหน้าที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่บ้านไอบาตู ร่วมในงานเป็นจำนวนมาก

ฮิจเราะเป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การอพยพโยกย้าย เป็นศักราชทางศาสนาอิสลาม เริ่มนับเมื่อท่านบนีมูฮำหมัด กระทำฮิจเราะห์ คือ อพยพจากเมืองมักกะฮ์ ไปอยู่ที่เมืองมาดีนะฮ์ เป็นปีเริ่มต้นของศักราชอิสลาม นิยมใช้ในประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่นับถือศาสนาอิสลาม และชุมชนมุสลิม ร่วมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย วันที่ 1 เดือนมุฮัรรอม ปีนี้ตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม  2552 ของไทยซึ่งเป็นวันแรกของการเริ่มต้นศักราชใหม่

โดยเมื่อวันนี้ได้เวียนมาบรรจบ ชาวมุสลิมทุกคนก็จะจัดงานเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ท่านนบีมูฮำหมัด ได้กระทำฮิจเราะห์ โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่น การอ่านคัมภีร์ อัล-กรุอ่าน  การเอ่ยคำสดุดีสรรเสริญองค์ศาสดา ตลอดจนขอพร มาปฎิบัติเพื่อเสริมมงคลชีวิต เพื่อรำลึกถึงประวัติศาสตร์อิสลาม และส่งเสริมสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน กับองค์กรต่างๆ เพื่อความสมานฉัน กระชับความใกล้ชิด ความสามัคคี ระหว่างภาครัฐและประชาชนได้เป็นอย่างดี

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมถือจาก เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน  และประชาชน ชาวตำบลโต๊ะเด็ง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.นราธิวาส 31 ได้นำกำลังมาดูแลรักษาความปลอดภัย ตามเส้นทางต่างๆและภายในบริเวณงานตลอดจนเสร็จพิธี