น่านลงนามMOUแก้น้ำยางพาราหกราดพื้นถนน

วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 14:22 น.
น่านลงนามMOUแก้น้ำยางพาราหกราดพื้นถนน
น่าน–ผู้ว่าฯน่านนำหลายฝ่ายจับมือทำข้อตกลงแก้ไขน้ำยางพาราหกราดพื้นถนนป้องกันอุบัติเหตุและมลภาวะทางกลิ่นส่งผลกระทบชุมชน

นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)ระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ผู้รับซื้อยางพารา ผู้รับจ้างบรรทุกขนส่งน้ำ ยางพารา เกษตรกรที่ทำสวนยางพารา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้รถขนส่งน้ำยางพาราต้องอยู่ในสภาพดีมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำยางพาราหกหล่น ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน นักท่องเที่ยว และกลิ่นเหม็นรบกวนสร้างมลภาวะให้กับชุมชน จัดให้มีที่จอดพักรถตามจุดที่พักที่กำหนด หรือจุดทิ้งน้ำยางพารา เป็นต้น

นอกจากนี้ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกตรวจตราตามโรงงาน สถานที่รับซื้อ หรือผลิตในพื้นที่และรายงานผลการปฏิบัตินำเข้าที่ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนน และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อม