ประณาม!เหตุบึ้ม4ครั้งในยะลาผู้ก่อการหวังสร้างความแตกแยก

วันที่ 05 ก.ค. 2561 เวลา 08:43 น.
ประณาม!เหตุบึ้ม4ครั้งในยะลาผู้ก่อการหวังสร้างความแตกแยก
ยะลา-เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติประณามผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่สวนยางพารา4ครั้งในรอบ7วัน ชี้มีเจตนาสร้างความแตกแยกเกลียดชังทางชาติพันธุ์

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ออกแถลงการณ์ประณามการก่อเหตุลอบวางระเบิดในหลายพื้นที่ของจ.ยะลา ในเหตุการณ์ ระหว่างเมื่อวันที่ 28มิ.ย.61-4ก.ค.61 ทำให้มีผู้บาดเจ็บประกอบด้วย 1.นางสาววิภาวรรณ ปลอดแก่นทอง อายุ 33 ปี 2.นายชุติพนธ์ นามวงค์ อายุ 48 ปี 3.นายสุทิน แห้วขุนทด อายุ 60 ปีและ4.นายสุโข คำแก้ว อายุ 46 ปี ซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นชาวไทยพุทธในพื้นที่สวนยางที่ชาวบ้านประกอบสัมมาอาชีพตามปกติ การกระทำดังกล่าวอาจมีเจตนาแอบแฝง ไม่ใช่แต่เพียงสร้างความเดือดร้อนเสียหายแก่ชาวพุทธในพื้นที่ซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อย แต่ยังหมายถึงการสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อหวังผลในการสร้างความเกลียดชังทางชาติพันธุ์ต่อกัน

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพมีข้อเสนอดังต่อไปนี้  1.กลุ่มผู้ก่อการ หรือกลุ่มใดๆ ควรยุติการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมต่อพลเรือน 2.กลุ่มผู้ก่อการ หรือกลุ่มใดๆ ควรยุติการใช้ทุ่นระเบิดต่อการสังหารบุคคลและยุติการโจมตีพลเรือนทันที "การวางทุ่นระเบิดบนพื้นที่ปลูกยางพาราและเส้นทางที่ชาวบ้านใช้เป็นสิ่งที่โหดร้าย” 3.กลุ่มผู้ก่อการ หรือกลุ่มใดๆ ควรปฏิบัติตามสนธิสัญญาห้ามทุ่นระเบิดในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันเมื่อปี พ.ศ. 2544 ห้ามมิให้มีการสังหารหมู่เนื่องจากไม่สามารถแยกแยะระหว่างพลเรือนและพลรบ 

นอกจากนี้ ขอเรียกร้องให้  1.ให้นักสิทธิมนุษยชน ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมรับข้อร้องเรียนโดยด่วน 2.ให้รัฐบาล และคู่พูดคุยเร่งดำเนินงานให้กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยทั้งสองฝ่าย เข้าร่วมกระบวนการพูดคุยโดยด่วน 3.ให้องค์กรภาคประชาสังคม ออกมาแสดงถึงการไม่เห็นด้วยต่อการกระทำอันโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมต่อพลเรือน  4.หน่วยงานของรัฐ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการป้องกันและปกป้องไม่ให้การกระทำดังกล่าวเกิดซ้ำ โดยการสร้างพื้นที่การพูดคุยระหว่างกัน เพื่อเป็นการลดอคติต่อกัน  และ 5.รัฐเร่งนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ภาพประกอบข่าว - เหตุการณ์เจ้าหน้าที่ทหารชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด เข้าตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่สวนยางพารา บ้านแค่ หมู่ 1 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา