เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบเดือดร้อนหลังรัฐบาลยกเลิกซื้อ3ปี

  • วันที่ 28 มิ.ย. 2561 เวลา 12:26 น.

เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบเดือดร้อนหลังรัฐบาลยกเลิกซื้อ3ปี

แพร่-กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบขอรัฐบาลช่วยเหลือระบายสต๊อกหลังยกเลิกซื้อใบยาสูบนาน3ปีทำให้ขาดรายได้ปีละกว่า200ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 61 เวลา 10.00น.นายมงคล กันทาธรรม นายกสมาคมผู้บ่มผู้เพาะและค้ายาสูบจังหวัดแพร่นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบหลายร้อยคนเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ ให้ความช่วยเหลือเพราะได้รับผลกระทบจากพ.ร.บ.สรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต โดยได้รับแจ้งจากการยาสูบแห่งประเทศไทยจะไม่รับซื้อใบยาจากเกษตรกรไปอีก 3 ปี ในฤดูผลิต 2561/2562 และยังมีแนวคิดจะยกเลิกการรับซื้อใบยาในประเทศ โดยขอให้ช่วยหาวิธีการระบายสต๊อกที่มีอยู่ออกเพราะการงดสั่งใบยาสูบนานถึง 3 ปีชาวบ้านจะไม่มีอาชีพ ทั้งนี้ จังหวัดแพร่มีเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ พันธุ์เวอร์ยิเนียร์ ที่ขออนุญาตเพาะปลูก ในฤดูกาลผลิตปี 2559/2560 เป็นชาวไร่บ่มเอง จำนวน 1,081 ราย ผู้บ่มอิสระ 6 ราย พื้นที่เพาะปลูก 13,211 ไร่ มีโควตาที่รับซื้อ 2,650,000 กิโลกรัม รับซื้อในราคาเฉลี่ย 89 บาท 16 สตางค์ ต่อกิโลกรัม มูลค่า 235,920,000 บาท

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ