ม.3โชว์ร้องแร็พกลอน8วันสุนทรภู่(มีคลิป)

  • วันที่ 26 มิ.ย. 2561 เวลา 16:08 น.

ม.3โชว์ร้องแร็พกลอน8วันสุนทรภู่(มีคลิป)

ขอนแก่น-ม.3ร้องแรพกลอนแปดสื่อการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันสุนทรภู่ครูเผยกระแสตอบรับดีทำให้นักเรียนสนใจวิชาสังคม

ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เขตเทศบาลนครขอนแก่นได้กำหนดจัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 โดยนักเรียนในทุกระดับชั้นจะต้องจัดกิจกรรมที่นำมาเสนอและมาแสดงบริเวณหน้าห้องประชุม ตลอดทั้งวันในวันนี้ แต่ที่ได้รับความสนใจและเรียกเสียงฮือฮาอย่างมาก และนักเรียนทุกระดับชั้นต่างเฝ้ารอการแสดงของนักเรียนในระดับชั้น ม.3 คือการร้องและเต้นเพลงแรพในบทกลอนสุนทรภู่ รวมทั้งการร้องและเต้นเพลงแรพของผู้แทนนักเรียนชั้น ม.3 ที่สะท้อนถึงวงการการศึกษาของไทยในปัจจุบันนี้

นายสัญญา มัครินทร์ ครูประจำวิชาสังคมศึกษา เป็นครูผู้ฝึกซ้อมให้กับนักเรียนชั้น ม.3เพื่อสื่อความหมายของวันสุนทรภู่ ทั้งที่เป็นกลอนสด กลอน 8 โครงสี่สุภาพ และเห็นว่าการเรียนการสอนด้วยจังหวะแรพเป็นแนวคิดที่เป็นการสื่อสารในรูปแบบของการใช้ภาษาไทยร่วมสมัย โดยใช้เทคนิควิธีว่าทำอย่างไรให้นักเรียนสนใจในการเข้าเรียนรายวิชาสังคมศึกษา รวมทั้งเข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ เพราะต้องยอมรับว่าการหากิจกรรมหรือการประยุกต์รูปแบบการสอนให้กับนักเรียนให้มีความสนใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และกล้าที่จะเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าไปพร้อมกันกับครูผู้สอน.

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ