สุรินทร์เด้ง!ผอ.โรงเรียนเบิกงบอาหารเด็กเหลือทิ้งในบัญชีไม่กี่พันบาท

วันที่ 16 มิ.ย. 2561 เวลา 18:56 น.
สุรินทร์เด้ง!ผอ.โรงเรียนเบิกงบอาหารเด็กเหลือทิ้งในบัญชีไม่กี่พันบาท
สุรินทร์-ผอ.โรงเรียนบ้านตานีเจอคำสั่งย้ายและถูกตั้งกรรมการสอบเบิกงบอาหารกลางวันเด็กเหลือในบัญชีไม่กี่พันบาทหลายหน่วยต้องระดมเงินช่วยนักเรียนให้มีข้าวประทังหิวไปก่อน

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.61 นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท นางภานิชา อินทร์ช้าง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และนางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ไปที่โรงเรียนบ้านตานี ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ หารือร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตานี เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน นายภักดิศัย ชูสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตานีถูกสั่งย้ายไปเพราะได้เบิกงบประมาณค่าอาหารกลางวัน และงบประมาณต่างๆของโรงเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ จนงบประมาณเหลือไม่กี่พันบาท เบื้องต้นทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ได้มอบเงินจำนวน 2 หมื่นบาท ภาคเอกชนอีก 3 หมื่นบาท เพื่อไว้เป็นทุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนซึ่งจะช่วยได้50วัน และมอบให้รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการเรื่องบัญชี

นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมในการตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่ายที่ผ่านมา ส่วนเรื่องวินัยได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงกับนายภักดิศัยแล้ว และได้รายงานไปยัง เลขา กพฐ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทราบ การสอบสวนข้อเท็จจริงคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน 19 มิ.ย.61จะทราบผลถ้าผิดจริงก็จะตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อไปโทษถึงขั้นไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ.