ทีโอทีมอบบัตรโทรศัพท์ให้คนพิการและคนชราที่มีรายได้น้อย

วันที่ 26 ธ.ค. 2552 เวลา 19:20 น.
โพสต์ทูเดย์ - ทีโอทีปัตตานี มอบบัตรโทรศัพท์ให้คนพิการและคนชราที่มีรายได้น้อย  มูลค่ากว่า 24.3 ล้านบาท

นายมนต์ชัย เลิศจำรัสพงศ์  โทรศัพท์จังหวัดปัตตานี บริษัท ทีโอที จำกัด กล่าวว่า ได้มอบบัตรโทรศัพท์สำหรับกลุ่มคนพิการ และคนชราที่มีรายได้น้อย ตามโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม มีนายมนต์ชัย เลิศจำรัสพงศ์  โทรศัพท์จังหวัดปัตตานี บริษัท ทีโอที จำกัด เป็นผู้มอบ โดยมีตัวแทนจากกลุ่มคนพิการ และคนชรา จาก 12 อำเภอ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการมอบบัตรโทรศัพท์ในครั้งนี้  ได้จัดมอบบัตรโทรศัพท์แบบ PINPHONE 108  จำนวน  8,100 ใบ  มูลค่าใบละ 100 บาท เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 เดือน มูลค่า  24,300,000 บาท

“โครงการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างโอกาสแกกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในสวนของคนพิการ คนชราและผู้มีรายได้น้อย จะได้เข้าถึงการติดต่อสื่อสารทางโทรคมนาคม และเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อันจะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายอนุรุต กล่าว